Postawienie na działce domku narzędziowego

Pytanie:

"Chciałbym postawić na mojej działce maleńki domek narzędziowy, który oferują markety budowlane. Wymiary takiego domku to ok. 2,5mx3m. Czy muszę to zgłosić, czy jednak mogę potraktować to jako obiekt małej architektury?"

Odpowiedź prawnika: Postawienie na działce domku narzędziowego

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego: jeżeli w ustawie jest mowa o obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Należy wobec tego rozważyć, czy Pana domek narzędziowy będzie podlegał pod tę definicję. Warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2008 r. (II SA/Łd 209/2008): „Definicja obiektów małej architektury (art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego) zawiera określenie jednej wspólnej cechy tej kategorii obiektów budowlanych odnosi się do ich gabarytów, używając nieostrego pojęcia „niewielkie obiekty”. Stwierdzenie, że dany obiekt jest „niewielki” wymaga nie tylko określenia jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale także i odniesienia wielkości tego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni”. Przydatne może być także zapoznanie się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lipca 2006 r. (II SA/Bk 213/2006): „Ocena, w świetle art. 3 pkt 4 lit. a Prawa budowlanego, że obiekt jest „niewielki” nie polega tylko na stwierdzeniu jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale wymaga odniesienia wielkości planowanego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni. Nie bez znaczenia będzie porównanie wysokości otaczających budowli oraz zasięgu terenu, na którym ma być posadowiona inwestycja, jak również rodzaj przyjętej konstrukcji (konstrukcja ciężka, betonowa, czy lekka, ażurowa). Stąd też, definicja „obiektu małej architektury” zamieszona w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego nie jest ścisła i precyzyjna, albowiem wskazanie przez ustawodawcę konkretnych wymiarów „obiektu małej architektury” w miejsce określenia „niewielkiego obiektu” nie mogłoby znaleźć zastosowania powszechnego. Nieprecyzyjna definicja „obiektu małej architektury” powoduje to, że należy ją interpretować indywidualnie do danego stanu faktycznego sprawy”. Muszą więc Pan sam ocenić, w świetle wszystkich wskazanych okoliczności, ten konkretny domek narzędziowy będzie można uznać za obiekt architektury małej. Nam wydaje się jednak, iż posiada on zbyt duże gabaryty, by móc to uczynić. Sugerowalibyśmy raczej zgłoszenie go jako wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m2. Przy czym łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • kogut 2019-09-30 11:38:05

    dodał bym coś ale moja wypowiedź kosztuje 25 pln więc do widzenia


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika