Postawienie na działce domku narzędziowego

Pytanie:

Chciałbym postawić na mojej działce maleńki domek narzędziowy, który oferują markety budowlane. Wymiary takiego domku to ok. 2,5mx3m. Czy muszę to zgłosić, czy jednak mogę potraktować to jako obiekt małej architektury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego: jeżeli w ustawie jest mowa o obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Należy wobec tego rozważyć, czy Pana domek narzędziowy będzie podlegał pod tę definicję. Warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2008 r. (II SA/Łd 209/2008): „Definicja obiektów małej architektury (art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego) zawiera określenie jednej wspólnej cechy tej kategorii obiektów budowlanych odnosi się do ich gabarytów, używając nieostrego pojęcia „niewielkie obiekty”. Stwierdzenie, że dany obiekt jest „niewielki” wymaga nie tylko określenia jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale także i odniesienia wielkości tego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni”. Przydatne może być także zapoznanie się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lipca 2006 r. (II SA/Bk 213/2006): „Ocena, w świetle art. 3 pkt 4 lit. a Prawa budowlanego, że obiekt jest „niewielki” nie polega tylko na stwierdzeniu jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale wymaga odniesienia wielkości planowanego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni. Nie bez znaczenia będzie porównanie wysokości otaczających budowli oraz zasięgu terenu, na którym ma być posadowiona inwestycja, jak również rodzaj przyjętej konstrukcji (konstrukcja ciężka, betonowa, czy lekka, ażurowa). Stąd też, definicja „obiektu małej architektury” zamieszona w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego nie jest ścisła i precyzyjna, albowiem wskazanie przez ustawodawcę konkretnych wymiarów „obiektu małej architektury” w miejsce określenia „niewielkiego obiektu” nie mogłoby znaleźć zastosowania powszechnego. Nieprecyzyjna definicja „obiektu małej architektury” powoduje to, że należy ją interpretować indywidualnie do danego stanu faktycznego sprawy”. Muszą więc Pan sam ocenić, w świetle wszystkich wskazanych okoliczności, ten konkretny domek narzędziowy będzie można uznać za obiekt architektury małej. Nam wydaje się jednak, iż posiada on zbyt duże gabaryty, by móc to uczynić. Sugerowalibyśmy raczej zgłoszenie go jako wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m2. Przy czym łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kogut

30.9.2017 11:38:5

Re: Postawienie na działce domku narzędziowego

dodał bym coś ale moja wypowiedź kosztuje 25 pln więc do widzenia


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)

NA SKÓTY