Postępowanie mandatowe - fotoradar

Pytanie:

Wystawiono mi mandat po 31 dniach od daty wykroczenia (a nie po 14 jak przewiduje ustawa). W dniu kiedy rzekomo przekroczyłem prędkość nie było mnie w tym miejscu, gdzie sfotografowano samochód ze mną. Przypuszczam, że zdjęcie pochodzi zupełnie z innego dnia niż policja ma w wydruku, który mi okazano. Poza tym na mandacie nie wpisano daty wykroczenia. Czy są to podstawy do odwołania się od mandatu? Jaki sąd jest właściwy do złożenia takiego odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku stwierdzenia popełnienie wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, jeżeli nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu, funkcjonariusz jest uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego w ciągu 30 dni od dnia ujawnienia czynu (art. 97 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Termin czternastodniowy obowiązuje wyłącznie w przypadku ujawnienia czynu w sytuacji, gdy sprawca został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. W Pan przypadku będzie więc obowiązywał termin 30 dni od dnia ujawnienia czynu, a nie termin czternastodniowy.

Jako ujawnienie należy rozumieć odczytanie zarejestrowanego obrazu - nie jest więc wykluczone, iż faktyczne odczytanie zapisu na fotoradarze nastąpiło nie w dniu popełnienia przez Pana wykroczenia, lecz w dniu następnym bądź jeszcze później. Wskazuje się jednak, że nie może to być data zbyt odległa od dnia popełnienia czynu.

Jeśli jednak mimo tego uzna Pan, iż istnieją podstawy do odwołania od grzywny, jedyną drogą będzie odmowa jego zapłaty, tj. po prostu nie uiszczenie grzywny, co spowoduje skierowanie sprawy do właściwego sądu - w postępowaniu przed sądem może Pan podnosić wskazane okoliczności, co nie wyklucza ich odrzucenia i obowiązku poniesienia przez Pana dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w druku mandatu funkcjonariusz wpisuje:

 1. na odcinku „A" formularza wysokość nałożonej grzywny, 
 2. na odcinku „C" formularza: 
 •  
  • wpisuje wysokość nałożonej grzywny, 
  • oznacza rodzaj mandatu oraz wypełnia rubryki dotyczące ukaranego zgodnie z opisem; w razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL wpisuje się datę urodzenia ukaranego, 
  • wpisuje rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikację prawną, 
  • w przypadku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, wpisuje liczbę punktów przewidzianych za to naruszenie na podstawie odrębnych przepisów, 
  • wpisuje swój numer służbowy, datę nałożenia mandatu oraz składa swój podpis.

Na mandacie nie ma więc obowiązku wpisywania daty popełnienia wykroczenia. Data ta powinna być jednak uwidoczniona na zdjęciu lub ewentualnie wynikać z innych dokumentów przedstawionych przez Policję w postępowaniu przed sądem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: