Postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej

Pytanie:

Jaki jest charakter postępowania o ustanowienie drogi koniecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie mające na celu ustanowienie służebności drogi koniecznej przeprowadzane jest w tzw. trybie nieprocesowym opisanym w przepisach Księgi drugiej Części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie tego rodzaju różni się od klasycznego procesu przede wszystkim tym, że nie jest wszczynane na skutek powództwa, a na skutek wniosku, przy czym niekiedy również z urzędu (art. 506 k.p.c.). W konsekwencji stronami takiego postępowania nie są powód i pozwany lecz wnioskodawca i uczestnicy. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych (art. 507 k.p.c.). Przy czym w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej właściwy jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości, która ma być ową służebnością obciążona. Sprawy tego rodzaju zasadniczo rozpoznawane są na rozprawie (art. 608 k.p.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY