Postępowanie rozwodowe a zabezpieczenie alimentów

Pytanie:

Sąd rodzinny, w postępowaniu o alimenty na rzecz małżonki, wydał postanowienie zabezpieczające nakazujące małżonkowi na czas procesu płacenie alimentów na rzecz małżonki w wysokości wskazanej przez sąd. Małżonek złożył pozew o rozwód, a sąd rejonowy orzekający w sprawie alimentów na rzecz małżonki zawiesił postępowanie w sprawie. Czy w tej sytuacji została także zawieszona płatność tych alimentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zabezpieczenie upada w razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia postępowania. Zawieszenie postępowania w sprawie o orzeczenie alimentów na rzecz małżonki nie powoduje upadku zabezpieczenia. Zabezpieczenie pozostaje w mocy i będzie wykonywane przez okres toczącego się postępowania o rozwód. W przypadku gdy małżonek zobowiązany nie będzie dobrowolnie świadczył, małżonek uprawniony będzie mógł domagać się wyegzekwowania zasądzonych alimentów w drodze postępowania egzekucyjnego. Dopiero kiedy zapadnie prawomocny wyrok orzekający rozwód, w którego ramach zostanie zasądzone także świadczenie alimentacyjne, będzie podstawa do umorzenia postępowania o orzeczenie alimentów i dopiero wtedy zabezpieczenia upadnie z mocy prawa. Jeżeli natomiast sąd orzekający rozwód nie orzeknie w kwestii alimentów, z chwilą uprawomocnienia orzeczenia orzekającego rozwód sąd prowadzący postępowanie w sprawie o alimenty odwiesi je i będzie prowadził w dalszym ciągu, przy czym zabezpieczenie pozostanie w mocy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Sebastian

15.10.2018 12:59:51

Re: Postępowanie rozwodowe a zabezpieczenie alimentów

W przypadku kiedy strona będzie chciała domagać się podwyższenia zabezpieczenia co winna zrobić, czy wnosić o podwyższenie, czy może wnieść o ustalenie nowego zabezpieczenie przed sądem okręgowym ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: