Poszerzenie okna samowolą budowlaną

Pytanie:

W lokalu komunalnym lokator wymienił okno na nowe zmniejszając trochę otwór okienny. Po 10 latach został wezwany przez ZGN - właściciela do przywrócenia stanu pierwotnego argumentując to samowolą budowlaną. Czy jest to samowola budowlana, a jeśli tak, to jakie czynności należy wykonać, aby dokonać legalizacji? Zaznaczam, że lokator nie zamierza ponownie wykonać wymiany okna na większe, które uniemożliwiło by normalne funkcjonowanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Poszerzenie otworu okiennego nie zostało wymienione w art. 29 wśród robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że wykonania takich prac konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę.

Informacje o sposobie zalegalizowania samowoli budowlanej można znaleźć w artykule: Samowola budowlana.

 Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Malgorzata

3.11.2012 12:5:45

Re: Poszerzenie okna samowolą budowlaną

Zapłaciłam za smsa, bo miała tu znaleźć się odpowiedź na pytanie :" jakie czynności należy wykonać, aby dokonać legalizacji? " Takiej odpowiedzi nie ma! Proszę o zwrot pieniedzy!!!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.4.2017

  Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy?

  Przepisy przewidują, że w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia (...)

 • 19.6.2017

  Konsument na rynku budowlanym

  Płytki, panele, okna – kupując wyroby budowlane, zwróć uwagę na oznakowanie i sprawdź dołączone informacje. Jakie przepisy dotyczą rynku budowlanego? O czym powinni pamiętać (...)

 • 8.3.2017

  Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • 28.12.2017

  Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

  Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia jest prawo własności lub użytkowania wieczystego. Ponadto służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie - ale tylko w wypadku, gdy polega na (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)