Potwierdzenie nadania numeru NIP

Pytanie:

NIP uzyskałem ponad 10 lat, w moim rodzinnym mieście. Obecnie mieszkam w Warszawie. Chciałbym otrzymać potwierdzenie nadania NIP-u. Do którego urzędu skarbowego mam się zgłosić? Jakie pismo należy skierować do urzędu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję o nadaniu NIP, wydaje duplikat decyzji o nadaniu NIP.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku. W celu uzyskania potwierdzenia, należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu. Właściwym urzędem w sprawach ewidencji podatkowej, zgodnie z art. 4 ustawy dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług, dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności, a dla pozostałych podatników będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku.  Wniosek ten składa się w dwóch egzemplarzach. Ten tryb ma na celu wyłącznie potwierdzenie nadania NIP wskazanego we wniosku, a naczelnik urzędu skarbowego dokonuje potwierdzenia, czy konkretny NIP wskazany przez zainteresowanego w formularzu został rzeczywiście przyznany podmiotowi, którego dotyczy wniosek. Naczelnik urzędu skarbowego odpowiadając na wniosek może stwierdzić:

 • że potwierdza nadanie NIP,
 • nie potwierdza nadania NIP,
 • nie może potwierdzić podanego NIP ze względu na podanie niewystarczających danych o podmiocie, którego dotyczy wniosek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.5.2018

  Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • 9.3.2011

  PIT 2010 – przez Internet szybko i prosto

  Czasy, kiedy podatnicy godzinami stali w Urzędach Skarbowych, aby złożyć zeznanie na dzienniku podawczym przed końcem kwietnia odchodzą do lamusa. Coraz mniej zeznań wysyłamy także pocztą. W (...)

 • 17.5.2018

  Nowe obowiązki identyfikacyjne przedsiębiorców

  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) nadkłada na przedsiębiorców nowy obowiązek identyfikacyjny. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, (...)

 • 15.4.2009

  Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

  W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek uzupełnić wpis o numer identyfikacji podatkowej (...)

 • 19.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)