Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Pytanie:

Od ok. 4 lat ojciec nie zajmuje się w ogóle swoim dzieckiem. Czy pozbawienie przez sąd ojca praw rodzicielskich lub tylko ich ograniczenie chroni w przyszłości dziecko od tego by nie mógł on od tego dziecka w przyszłości żądać alimentów, nawet jeśli on sam ma zasądzone alimenty na dziecko?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że w opisanym stanie faktycznym chodzi o pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zaś o pozbawienie ojcostwa. Utrata (pozbawienie) władzy rodzicielskiej jest kwestią zupełnie niezależną od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Władza rodzicielska daje rodzicowi prawo do decydowaniu o sprawach dziecka (dla jego dobra), natomiast obowiązek alimentacyjny ojca względem dzieci jest związany z ustaleniem ojcostwa danego mężczyzny.  Mężczyzna będąc ojcem dziecka i to zarówno posiadający władzę rodzicielską jak i jej nieposiadający jest zobowiązany do spełniania obowiązku alimentacyjnego względem dzieci (nawet tych przysposobionych przez inną osobę). Matka, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej nadal będzie miała obowiązek alimentacyjny względem tego dziecka. Taka sama zasada będzie obowiązywała w przypadku obowiązku alimentacyjnego dziecka względem ojca pozbawionego lub któremu ograniczono władzę rodzicielską. Dziecko nie będzie zobowiązane do alimentacji jedynie mężczyzny wobec którego zaprzeczono ojcostwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa niezgodne z Konstytucją

  Pozbawienie wspólników, wykreślonej z rejestru sądowego spółki, praw do udziału w majątku likwidacyjnym narusza art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji - uznał (...)

 • Planowana reforma prawa rodzinnego

  Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia reformy prawa (...)

 • Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)

NA SKÓTY