Pozew o podwyższenie alimentów po ugodzie

Pytanie:

Na kolejnej rozprawie o wysokość alimentów sędzia zaproponował ugodę, na którą obie strony wyraziły zgodę. Czy jest jakiś czas, który musi upłynąć, aby wnieść wniosek o obniżenie lub podwyższenie alimentów dla każdej ze stron? Czy taki wniosek może wpłynąć już np. po 2 miesiącach od uprawomocnienia się wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli doszło do zawarcia ugody sądowej sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Sąd nie wydaje w tym przypadku wyroku, chyba że ugoda dotyczyła jednej ze spraw toczącej się między stronami. W takim przypadku sąd umarza postępowanie w tym tylko zakresie między stronami. Jeśli zajdą nowe okoliczności uzasadniające zmianę wysokości zasądzonych lub uzgodnionych alimentów można wnieść kolejny pozew o ich podwyższenie lub obniżenie. Prawo polskie nie przewiduje jakiegoś okresu minimalnego, który jest wymagany dla wniesienia takiego pozwu. Pozew taki jest uzasadniony, jeśli zachodzą przesłanki do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Może dojść do takiej sytuacji, gdy wniesienie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów będzie zasadne już dzień po uprawomocnieniu się wyroku, postanowienia wydanego po zawarciu ugody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Piotr

16.4.2014 17:42:34

Re: Pozew rozwodowy bez orzekania o winie plus alimenty na dziecko

Witam Moja żona w pozwie wpisała sumę 600zł alimentów na dziecko. Czy jeśli będzie to sprawa bez orzekania o winie to ta kwota będzie potraktowana przez sąd jako dogadanie się rodziców co do tej sumy? czy raczej sędzia ustali kwotę na rozprawie? Pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: