Pożyczka dla spółki z o.o. z firmy zagranicznej

Pytanie:

Jakie są procedury w Polsce, które spółka z o.o. powinna wykonać po podpisaniu umowy pożyczki z firmą szwajcarską i po otrzymaniu przelewu pieniędzy na konto bankowe w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czynności cywilnoprawne takie jak pożyczka podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednak zgodnie z art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione z podatku są pożyczki udzielane przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek. Tak było w tym przypadku.

Zgodnie z prawem dewizowym rezydenci (czyli Państwa spółka) dokonujący obrotu dewizowego z zagranicą są obowiązani przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Regulacji tej nie stosuje się do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych. Państwa spółka nie jest bankiem zatem takie zgłoszenie należy dokonać.

Rezydenci, którzy zaciągnęli od nierezydentów pożyczki o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, są obowiązani przekazywać NBP:

  1. informacje o zawarciu z nierezydentem umowy, w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia, (formularz 12)
  2. kwartalne sprawozdania z wykorzystania oraz spłat pożyczek otrzymanych od nierezydentów wraz z terminarzem przyszłych spłat oraz kwartalne sprawozdania z wykorzystania i spłat pożyczek udzielonych nierezydentom wraz z terminarzem przyszłych spłat, w przypadku pożyczek o równowartości co najmniej 1 000 000 euro, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału. (formularz 13 i 15)

Rezydenci, którzy zaciągnęli pożyczki są obowiązani powiadomić pisemnie NBP o zmianie warunków umowy w terminie 20 dni od dnia dokonania zmiany. Wzory formularzy zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r., (Dz. U. 2002 r., Nr 218, poz.1835 o sposobie, zakresie i terminach wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: