Pożyczka udzielona spółce komandytowo-akcyjnej

Pytanie:

Wspólnik będący komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej zamierza udzielić spółce pożyczki. Czy wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej może udzielić spółce pożyczki? czy jest ona traktowana jako zwiększenie wkładu tego wspólnika do spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Źródłem finansowania spółki może być pożyczka udzielona przez wspólnika. Kwota pieniężna przekazana spółce jako pożyczka będzie pożyczką i co do zasady nie ma podstaw, aby domniemywać, że stanowi ona wkład wspólnika do spółki (decydujące są oświadczenia stron umowy). Wierzytelność z tego tytułu będzie traktowana jako wkład wspólnika do spółki tylko w wypadku upadłości spółki w przeciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Należy zwrócić uwagę, że pożyczka przewyższająca 500 zł powinna być stwierdzona pismem, ale tylko pod rygorem utrudnień dowodowych a nie pod rygorem nieważności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: