e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka komandytowo-akcyjna

11 Artykułów


2 Informacji


9 Pytań i odpowiedzi


1 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zmiana PKD a umowa spółki

  "Spółka istnieje wiele lat na rynku. Posiada w umowie spółki wpisane PKD bardzo obszernie. Została zmieniona ustawa o PKD i jest nowe. Stare obowiązuje do końca roku. Czy spółka ma obowiązek zmieniać umowę spółki i aktualizować PKD wg nowej (...)"

  Zmiana PKD a umowa spółki
 • Ubezpieczenie społeczne rolników

  "Osoba nie opłaca składek ubezpieczeniowych ZUS. Posiada ziemie orne 5 ha w tym 1,5 ha przeliczeniowego. Czy obligatoryjnie powinien opłacać składki ubezpieczeniowe w KRUS-ie? Czy też może wybrać według uznania? "

  Ubezpieczenie społeczne rolników
 • Odsetki od wkładów w spółce osobowej

  "Spółka z o.o. przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną. Z wyniku przekształcenia w SKA powstał jako wkład wspólnika kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. Od jakiego kapitału należy wypłacić wspólnikowi odsetki zgodnie z art. (...)"

  Odsetki od wkładów w spółce osobowej
 • Pożyczka udzielona spółce komandytowo-akcyjnej

  "Wspólnik będący komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej zamierza udzielić spółce pożyczki. Czy wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej może udzielić spółce pożyczki? czy jest ona traktowana jako zwiększenie wkładu tego wspólnika (...)"

  Pożyczka udzielona spółce komandytowo-akcyjnej
 • Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

  "Wspólnikami spółki z .o.o \"A\" są osoby fizyczne \"B\", \"C\" oraz spółka komandytowa \"D\", w której komplementariuszem jest \"A\", a komandytariuszami \"B\", \"C\". Jakie informacje musi ujawniać spółka z o.o. \"komandytowa\" w korespondencji (...)"

  Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej
 • Zmiana dyrektywy a istniejące orzecznictwo

  "Media podają informacje o postulowanej przez Rząd RP zmianie dyrektywy dot. niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Zmiany te miałyby dotyczyć podważenia wykładni orzeczenia ETS w/s Jaeger z 2003 roku, która uznaje w całości czas "dyżuru" (...)"

  Zmiana dyrektywy a istniejące orzecznictwo