image

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)

Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami składa sie do sadu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę Spółki, której wpis dotyczy. Dla skutecznego złożenia wniosku na formularzu KRS-Z30, wystarczające jest aby został on podpisany z zachowaniem obowiązujących Spółkę reguł reprezentacji (ustawowych czy umownych). Nie musza wiec podpisywać tego wniosku wszyscy członkowie zarządu, chyba że z zasad reprezentacji wynika, cos innego. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30) - pobierz dokument


image

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne