Obowiązek publikacji w MSiG

Pytanie:

W jakich przypadkach i jakie przepisy regulują obowiązki publikacji rocznych sprawozdań finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek wpisu określonych danych statuuje ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z jej art. 40 w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się miedzy innymi:

  1. wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty jego złożenia,
  2. wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości,
  3. wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  4. w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółek akcyjnych oraz spółdzielni – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z ich działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają ich złożenia do sądu rejestrowego.

Obowiązek ogłoszenia o wpisie danych zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Sądowym np. sprawozdania finansowego  zawiera z kolei art. 13 ustawy o KRS-ie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: