Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Pytanie:

Jakie sprawozdania finansowe i kiedy spółka z o.o. jest zobowiązana złożyć do Urzędu Skarbowego oraz do KRS po zakończeniu roku podatkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek składania w sądzie rocznych sprawozdań finansowych spółki jest regulowany przez przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. W myśl art. 69 Ustawy o rachunkowości, kierownik danej jednostki powinien złożyć następujące dokumenty do KRS:

 • roczne sprawozdanie finansowe (czyli, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości:  bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia),
 • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie w myśl przepisów o rachunkowości  podlegało badaniu, (chyba że jest to uproszczone sprawozdanie podlegające obowiązkowi badania, w takim przypadku nie składa się opinii biegłego, lecz jedynie informację),
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności spółki sporządzone przez kierownika jednostki

w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Brak zatwierdzenia sprawozdania nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. W takim przypadku 15 – dniowy termin do złożenia sprawozdania biegnie od momentu upływu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty  zostanie podjęta w terminie późniejszym, do rejestru należy złożyć pozostałe dokumenty – nie czekając na podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat. Podjętą w późniejszym terminie uchwałę również należy złożyć do rejestru (tak: Teresa Cebrowska w komentarzu do ustawy). W myśl  art. 27 ustawy o podatku od osób prawnych podatnicy, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego – powinni złożyć w urzędzie skarbowym następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe
 • jeżeli spółka nie jest zwolniona od obowiązku sporządzania opinii biegłego - opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

 - w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania   finansowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.11.2018

  Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

  Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem (...)

 • 21.11.2017

  Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

  Rządowy projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku (...)

 • 20.9.2017

  Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

  Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie realizować nowe zadania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane (...)

 • 15.3.2017

  Szansa na 1% dla spóźnionych NGO

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szansę na 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, które spóźnią (...)

 • 15.3.2019

  Wyjaśnienia MF w zakresie składania ORD-U za rok 2018

  Jak wyjaśnił resort finansów, podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach  za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji (...)