e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Pytanie:

Jakie sprawozdania finansowe i kiedy spółka z o.o. jest zobowiązana złożyć do Urzędu Skarbowego oraz do KRS po zakończeniu roku podatkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek składania sprawozdań finansowych

12.7.2005

Obowiązek składania w sądzie rocznych sprawozdań finansowych spółki jest regulowany przez przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. W myśl art. 69 Ustawy o rachunkowości, kierownik danej jednostki powinien złożyć następujące dokumenty do KRS:

  • roczne sprawozdanie finansowe (czyli, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości:  bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia),
  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie w myśl przepisów o rachunkowości  podlegało badaniu, (chyba że jest to uproszczone sprawozdanie podlegające obowiązkowi badania, w takim przypadku nie składa się opinii biegłego, lecz jedynie informację),
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności spółki sporządzone przez kierownika jednostki

w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Brak zatwierdzenia sprawozdania nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. W takim przypadku 15 - dniowy termin do złożenia sprawozdania biegnie od momentu upływu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty  zostanie podjęta w terminie późniejszym, do rejestru należy złożyć pozostałe dokumenty - nie czekając na podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat. Podjętą w późniejszym terminie uchwałę również należy złożyć do rejestru (tak: Teresa Cebrowska w komentarzu do ustawy). W myśl  art. 27 ustawy o podatku od osób prawnych podatnicy, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego - powinni złożyć w urzędzie skarbowym następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe
  • jeżeli spółka nie jest zwolniona od obowiązku sporządzania opinii biegłego - opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  • odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

 - w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania   finansowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ