e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka komandytowo-akcyjna porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zmiana PKD a umowa spółki

  Spółka istnieje wiele lat na rynku. Posiada w umowie spółki wpisane PKD bardzo obszernie. Została zmieniona ustawa o PKD i jest nowe. Stare obowiązuje do końca roku. Czy spółka ma obowiązek zmieniać (...)

  Zmiana PKD a umowa spółki
 • Ubezpieczenie społeczne rolników

  Osoba nie opłaca składek ubezpieczeniowych ZUS. Posiada ziemie orne 5 ha w tym 1,5 ha przeliczeniowego. Czy obligatoryjnie powinien opłacać składki ubezpieczeniowe w KRUS-ie? Czy też może wybrać (...)

  Ubezpieczenie społeczne rolników
 • Odsetki od wkładów w spółce osobowej

  Spółka z o.o. przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną. Z wyniku przekształcenia w SKA powstał jako wkład wspólnika kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. Od jakiego kapitału należy (...)

  Odsetki od wkładów w spółce osobowej
 • Pożyczka udzielona spółce komandytowo-akcyjnej

  Wspólnik będący komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej zamierza udzielić spółce pożyczki. Czy wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej może udzielić spółce pożyczki? czy jest ona traktowana (...)

  Pożyczka udzielona spółce komandytowo-akcyjnej
 • Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

  Wspólnikami spółki z .o.o \"A\" są osoby fizyczne \"B\", \"C\" oraz spółka komandytowa \"D\", w której komplementariuszem jest \"A\", a komandytariuszami \"B\", \"C\". Jakie informacje musi ujawniać (...)

  Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej
 • Zmiana dyrektywy a istniejące orzecznictwo

  Media podają informacje o postulowanej przez Rząd RP zmianie dyrektywy dot. niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Zmiany te miałyby dotyczyć podważenia wykładni orzeczenia ETS w/s Jaeger (...)

  Zmiana dyrektywy a istniejące orzecznictwo
 • Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

  Czy powołując się na art 130 par. 8 KSH można zawrzeć w statucie spółki komandytowo-akcyjnej sformułowanie, które znosi obowiązek protokołowania przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy (...)

  Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej
 • Proporcjonalność wkładu do udziału w zysku

  Czy podział zysku w spółce komandytowo-akcyjnej musi być proporcjonalny do wniesionego kapitału, tzn. czy wspólnik, który wpłaci np. 90% kapitału może uczestniczyć w zyskach np. w 10% (chodzi (...)

  Proporcjonalność wkładu do udziału w zysku
 • Założenie spółki komandytowo-akcyjnej

  Jakie są zasady działania i wymagania dotyczące założenia spółki komandytowo-akcyjnej?

  Założenie spółki komandytowo-akcyjnej