Praca na umowę zlecenie a utrata alimentów

Pytanie:

"Syn ma 19 lat, uczy się w systemie zaocznym. Ojciec płaci na niego alimenty. Obecnie syn przyjął się do pracy na umowę zlecenie (na czas wykonywanej pracy). Ojciec wystąpił do sądu o zniesienie alimentów. Czy sąd może zabrać synowi alimenty?"

Odpowiedź prawnika: Praca na umowę zlecenie a utrata alimentów

Trudno z całą stanowczością stwierdzić, czy sąd przychyli się do żądania ojca, tym bardziej, że nie znamy dokładniejszych szczegółów. Jednak nie można pomijać przyjętych w teorii prawa rodzinnego twierdzeń. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z mocy tych przepisów istnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, jeżeli: a) nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, b) dziecko jest wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku. W opisanej w stanie faktycznym sytuacji nic nie wskazuje na to, że 19-latek jest w stanie utrzymać się samodzielnie pomimo podjęcia pracy zarobkowej na umowę zlecenie. Zawsze jednak obowiązek alimentacyjny uzależniony jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wydaje się więc, że ponownie może sąd ustalać tę kwestię (po raz pierwszy dokonał tego zasądzająć alimenty). Proszę nadto pamiętać, że czas trwania obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy bądź trwanie, bądź ustanie obowiązku, jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie. Nawet dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje usprawiedliwienie w dotychczas osiąganych wynikach w nauce. Podsumowując, nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jednak możemy zapewnić, iż sąd weźmie pod uwagę potrzeby finansowe i materialne syna, możliwości zarobkowe ojca. Raczej fakt podjęcia zatrudnienia na umow zlecnie nie będzie miał wpływu na obowiązek alimentacyjny ojca. Nie miałaby właściwie na to wpływu nawet praca na umowę o pracę syna.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Iwona Skowron 2013-02-03 13:57:16

    Jestem matka samotnie wychowująca dwie córki w wieku 17 i 19 lat. Ja pracuje i moje wynagrodzenie wynosi 1000 zl netto. Córki otrzymują alimenty z funduszu alimentacyjnego. Starsza córka uczy sie w technikum. w Związku z tym mam pytanie czy córka mogłaby podjąć jakąś dorywczą prace w sobotę lub w niedzielę nie tracąc alimentów. Z Góry dziękuje na odpowiedź.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika