Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Pytanie:

Podpisałem kontrakt z firmą norweską na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym chciałbym nowozatrudninych pracowników wysłać do pracy za granicę. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę to będzie Norwegia. Jakie należności będą opodatkowane i oskładkowane (ZUS), a jakie zwolnione? Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom powinno być opodatkowane w Norwegii, czy w Polsce? Co będzie, jeśli oddeleguje do pracy pracowników w ramach podróży służbowej, czy będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 20 updof?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

1) Zgodnie z artykułem 15 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r., Dz. U. z 1979 r., Nr 27, poz. 157), pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (np. w Polsce) osiąga z pracy najemnej, gdy praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (np. w Norwegii), może być opodatkowane w tym drugim Państwie (np. w Norwegii).

2) Jednakże wyjątkowo wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie  (np. w Polsce) osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie (np. w Norwegii), mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie (np. w Polsce), jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

  1. odbiorca (tj. pracownik) przebywa w drugim Państwie (np. w Norwegii) łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku finansowego
  2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę, który nie ma w tym drugim Państwie (np. w Norwegii) miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz 
  3. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie (np. w Norwegii). 

W tym przypadku podatek od dochodów pracowników będzie płacony tylko w Polsce.

3) Bez względu na powyższe zasady wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

ad. 1) W pierwszym przypadku (wskazanym na początku) mogłoby dojść do podwójnego opodatkowania - gdyż pracownicy tacy musieliby zapłacić podatek dochodowy i w Polsce, i w Norwegii.

W związku z tym, ww. Umowa (w art. 24) wskazuje właściwą tzw. metodę unikania podwójnego opodatkowania. A mianowicie, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Norwegii, to Polska zwolni taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby stosować stopę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód lub majątek nie podlegał takiemu zwolnieniu. Oznacza to, że stosuje się w tym przypadku metodę unikania podwójnego opodatkowania - tzw. metodę wyłączenia z progresją. W Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w Norwegii, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w Norwegii (np. może to wpłynąć na przekroczenie progu podatkowego).

Osoby uzyskujące dochody ze źródeł przychodów położonych za granicą rozliczają się z podatku dochodowego w Polsce na formularzu zeznania rocznego PIT-36. Jeżeli do dochodów uzyskanych za granicą ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dochodów tych podatnicy nie wykazują w części D.1. i D.2., należy je bowiem wykazać w części H (poz. 160 i 161) zeznania w wierszu zatytułowanym „Dochody osiągnięte za granicą...”.  

Jeśli oddeleguje się do pracy pracowników w ramach podróży służbowej, będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 20 updof. Diety te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. 2002 r., Nr 236, poz. 1991, ze zm.).

Co do zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Polaków pracujących za granicą najlepiej zapoznać się z poradnikiem przygotowanym przez ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Jerzy

15.2.2011 0:37:27

Re: Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Ja bym się na Twoim miejscu nie bawił w działanie na 2 rynkach. TEż tak robiłem na początku, ale potem się to okazało kłopotem, bo mi urzędy podatkowe oba na głowie siedziały - polski i norweski... Założyłem firmę w Norwegii z pomocą pol-nor consulting i do dzisiaj mi robią księgowość. Musze przyznać, że jestem bardzo zadowolony i robią naprawdę kawał dobrej roboty. Nie ma się co babrać w te wszystkie papiery, a oni robią to naprawdę dobrze. POlecam i odwagi, w Norge można nieżle zarobić:)

Jerzy

15.2.2011 0:32:53

Re: Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

To zależy jak kto liczy, ja mam tutaj w Norwegii firmę od roku, bo wcześniej też wysyłałem ludzi z Polski i powiem szczerze, że nie było to za dobre rozwiązanie. Mają tutaj w urzędach ogromny bałagan i nie dość, że mi kazali podatek dwa razy płacić, to jeszcze miał ciągle problemy z urzędem ds. imigracji. POtem w końcu otworzyłem firmę i zatrudniam ludzi wg norweskich przepisów. Niby jest to trudne, ale jak się ma dobrego księgowego, to jest tysiąc razy łagtwieszje niż w Polsce. Mi księgowość robi pol-nor consultingi i jestem bardzo zadowolony. Mają częsty kontakt z krajem w sensie, POlską, bardzo profesjonalną obsługę i działają szybko, to ich stronka http://www.pol-nor.com/home.html Także krótko mówiąc, nie baw się przyjacielu w działanie w 2 systemach naraz, bo to tylko kłopoty. Powodzenia w Norwegii, tutaj można naprawde pięknie zarobić

Donek.

17.1.2011 17:28:8

Re: Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Witam. Chciałem zapytać jak to jest z tymi delegacjami . Diety nie podlegają opodatkowaniu tylko wynagrodzenie czyli jeśli wysyłam pracownika do pracy w norwegi i płace mu wynagrodzenie polskie to znaczy 1400 zł a oprócz tego dietę na utrzymanie i tp poza granicami polski w wysokości 8000 zł to podatek dochodowy jest płacony chyba tylko od wynagrodzenia czyli 1400zł.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: