Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Pytanie:

"Polka była zatrudniona umowę o pracę w firmie czeskiej nieposiadającej w Polsce siedziby/rejestracji. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany był na deklaracji PIT-53. Jednak od 1 kwietnia 2006 firma ta, zarejestrowała branch office (oddział) w Polsce. Właśnie w tym oddziale, w jego siedzibie Polka wykonuje pracę (chyba nawet jako jedyna osoba). Kolejna umowa z pracownikiem nadal jest jednak podpisana z firmą czeską, a nie z oddziałem, ponieważ zgodnie z procedurami firmy umowę musi podpisać szef HR, a tutejszy oddział takiego szefa nie posiada. Czy taka sytuacja może być zakwestionowana? Czy to ten oddział "musi" podpisać umowę o pracę z pracownikiem i stać się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na PIT-4? Czy w tej sytuacji, gdy umowa o pracę jest podpisana pomiędzy Polką wykonującą pracę w Polsce (w siedzibie i w ramach oddziału) a firmą czeską to podatek powinien być rozliczany na deklaracjach PIT-53, czy na PIT-4?"

Odpowiedź prawnika: Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Osoby, które otrzymują z zagranicy należności np. z umów o pracę wykonywanych w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy, płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce, gdyż regułą wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest to, że wynagrodzenia za pracę, pensje, płace i inne wynagrodzenia za pracę najemną czy z tytułu zatrudnienia mogą być opodatkowane tylko w państwie, w którym otrzymujący je ma miejsce zamieszkania.

W przypadku osób zatrudnionych np. na podstawie umowy o pracę różnica jest taka, że jeśli podatnik pracuje dla przedsiębiorcy polskiego, w trakcie roku podatkowego nie rozlicza się sam - zaliczkę na podatek dochodowy pobiera i odprowadza pracodawca jako płatnik. Jeżeli natomiast pracuje na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy - pracownik z należności otrzymanych od zagranicznego pracodawcy musi w trakcie roku podatkowego rozliczać się sam (art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni trzeba złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania deklarację na PIT-53).

Oczywiście, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca posiada założony zgodnie z polskimi przepisami oddział w Polsce, kwestia zatrudnienia pracownika przez zagranicznego pracodawcę, bądź przez oddział powinna zależeć od tego, czy pracownik będzie wykonywał pracę na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy, czy na rzecz polskiego oddziału. Jeżeli wykonuje pracę na rzecz polskiego oddziału, pracodawcą jest polski oddział i to on powinien dokonywać rozliczeń dla celów podatkowych za zatrudnionych pracowników (jest m.in. płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Jest to istotne, gdyż jako płatnik oddział taki ponosi odpowiedzialność za zaliczki i składki, natomiast zatrudnienie pracowników bezpośrednio przez zagraniczny podmiot, a nie przez jego odział może być traktowane przez organy podatkowe jako próba uchylenia się od odpowiedzialności płatnika. Nie modyfikują tych zasad wewnętrzne reguły obowiązujące u zagranicznego pracodawcy, np. że umowę o pracę musi podpisać szef HR.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika