e-prawnik.pl Porady prawne

Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

Pytanie:

Czy prawidłowo oznaczyłem w pozwie pozwanego, jako III Urząd Skarbowy w R.? Czy nie powinienem oznaczyć go np. jako Skarb Państwa Naczelnik III Urzędu Skarbowego w R.? Chodzi o proces cywilny w zakresie powództwa o uzgodnienie księgi wieczystej. Powództwo dotyczy żądania wykreślenia hipoteki ustawowej wpisanej na rzecz Skarbu Państwa III Urzędu Skarbowego w R. W międzyczasie zmieniło się nazewnictwo urzędów skarbowych i w chwili obecnej, z tego co wiem, organem podatkowym jest np. Naczelnik III Urzędu Skarbowego. Jak prawidłowo oznaczyć pozwanego, aby nie narazić się na odrzucenie pozwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

6.10.2006

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej. W zakresie określonym odrębną ustawą za Skarb Państwa czynności procesowe podejmuje Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jednakże nie dotyczy to spraw rozpatrywanych w postępowaniu wieczystoksięgowym. W przypadku opisanym w pytaniu strona pozwana winna być prawidłowo oznaczona jako Skarb Państwa Naczelnik III Urzędu Skarbowego w R. Urząd skarbowy nie jest organem, nie jest podmiotem prawa. W sensie prawnym jest on jedynie pewną zorganizowaną całością (zawierającą element osobowy i organizacyjny) służącą do realizacji określonych zadań przez właściwe organy; właściwym organem jest zaś tutaj zgodnie z art. 13 par. 1 Ordynacji Podatkowej Naczelnik urzędu skarbowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ