Prawo autorskie do scenariusza filmu

Pytanie:

Jestem studentką szkoły filmowej. Na jednych zajęciach mieliśmy utworzyć grupy i w nich zrealizować krótki film metrażowy. Jestem w grupie z ludźmi, z którymi nie łączą mnie zażyłe kontakty. Każdy miał napisać scenariusz i później mieliśmy wybrać jeden z nich. Został wybrany mój scenariusz, który napisałam dużo wcześniej. W scenariuszu tym było wszystko szczegółowe opisane. Scenariusz ten jest bardzo dobry i każdy mógłby zrobić z tego dobry film. W momencie, kiedy zaczęliśmy pracować w grupie, większa część osób w tej grupie przestała mnie traktować poważnie i w ogóle nie mam wpływu na obraz i charakter dzieła. Nie chcę, aby te osoby realizowały ten scenariusz zwłaszcza, że przy mnie mówili iż chcą ten filmik sprzedawać SMS'em na komórki. Jeszcze nie zaczęły się zdjęcia i film będziemy w pełni realizować w następnym semestrze. W jaki sposób zapobiec dalszej realizacji mojego scenariusza przez te osoby i w pełni zastrzec sobie całkowite prawa do rozporządzania tym scenariuszem? (Chodzi mi o to, aby te konkretne osoby nie miały prawa wykorzystać mojego pomysłu do scenariusza w żadnym stopniu).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Scenariusz przez Panią opracowany jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z powyższą ustawą jest Pani twórcą scenariusza, który jest uważany za utwór i jako taki podlega ochronie. Osobą uprawnioną do dysponowania utworem jest jego autor. Do pracy nad utworem potrzebna jest Pani zgoda. W opisanej sytuacji istotne są jednak przepisy wspomnianej ustawy dotyczące utworów audiowizualnych. Zgodnie z nimi   osoby, które wniosły wkład twórczy w powstanie filmu (w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza) są współtwórcami dzieła, jakim jest film.  

Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Ponadto domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może jednak żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej. Z uwagi na plany części współtwórców warto wspomnieć, iż każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, ale bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.  Natomiast do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu (np. sprzedawania filmu przez sms) potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców. Nie jest do końca jasne, czy doszło między studentami do powstania wzajemnych zobowiązań (np. czy twórca scenariusza nie zobowiązał się do jego wykorzystania na potrzeby filmu). Jeżeli do tego nie doszło i prace nad filmem są dopiero w początkowej fazie, to naszym zdaniem autor scenariusza może odstąpić od prac nad filmem i żądać zaniechania ewentualnych naruszeń jego praw autorskich do scenariusza. Jest to jedyny sposób, aby pozostałe osoby nie wykorzystywały scenariusza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: