Prawo do dysponowania nieruchomością

Pytanie:

Na terenie, którym właścicielem jest mój ojciec oraz jego rodzeństwo, będę stawiał inwestycję w postaci budowy myjni. Pomiędzy ojcem a moją firmą sporządziliśmy umowę użyczenia. W tej chwili ubiegam się o pozwolenie na budowę obiektu i mam problem z wypełnieniem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czy wystarczy, że złożę oświadczenie, że takie prawo posiadam na podstawie umowy użyczenia? Ojciec jest współwłaścicielem terenu na podstawie wypisu z księgi wieczystej. Czy posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikające z tytułu posiadania umowy użyczenia ze współwłaścicielem terenu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, iż grunt, na terenie którego ma powstać myjnia jest współwłasnością kilku osób. Umowa użyczenia dla swej ważności powinna więc zostać sporządzona pomiędzy Panem a wszystkimi współwłaścicielami gruntu (ojcem i jego rodzeństwem). Zgodnie bowiem z art. 199 kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W baraku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Oddanie gruntu w użyczenie jest niewątpliwie czynnością mającą na celu rozporządzenie rzeczą wspólną, a polegającą na oddaniu gruntu do bezpłatnego używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony (art. 710 kc). Jest to również czynność przekraczająca zwykły zarząd. Dla swej ważności umowa użyczenia w niniejszym przypadku wymaga więc zgody wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli umowa użyczenia zostanie sporządzona pomiędzy Panem a wszystkimi współwłaścicielami gruntu, będzie ona stanowić podstawę prawną do dysponowania przez Pana przedmiotowym terenem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY