Prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w naszym zakładzie. Naliczenie nagrody jubileuszowej dokonuje się na dzień nabycia prawa do nagrody. Wypłata nagrody następuje łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do nagrody. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową, w czasie trwania urlopu czy po jego zakończeniu i powrocie pracownicy do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą wypłaty nagrody jubileuszowej jest odpowiedni zapis w ZUZP, który obowiązuje w Państwa zakładzie pracy. Jak wynika z jego treści naliczenie nagrody jubileuszowej następuje w dniu nabycia do niej prawa. Czym innym jest naliczenie nagrody w dniu powstania do niej prawa, a czym innym termin jej wypłaty. Termin wypłaty nagrody jest nieprecyzyjny i wynika błędnego zapisu, który stanowi, że wypłata nagrody następuje łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do nagrody. Zgodnie z nim wypłata ma nastąpić łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do nagrody. Tymczasem takiego wynagrodzenia (za miesiąc, w którym nabyła prawo do nagrody) pracownica nie otrzyma, albowiem jest na urlopie wychowawczym. W efekcie racjonalna i słusznościowa jest interpretacja, że wypłata nagrody powinna nastąpić w ustalonym terminie wypłaty wynagrodzenia dla pracownicy za miesiąc, w którym otrzymałaby wynagrodzenie, gdyby pracowała, gdyż taka wypłata byłaby w związku z miesiącem, w którym nabyła prawo do nagrody. W efekcie pracownica powinna otrzymać nagrodę w miesiącu jej nabycia wraz wypłatą wynagrodzenia, gdyby w nim pracowała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2017

  Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • 9.10.2018

  Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

  Minister finansów zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. (...)

 • 6.4.2012

  Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)

 • 18.5.2018

  Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

  Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)

 • 20.2.2019

  Zmiana ustawy o Radzie Ministrów

  Nowelizacja umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony (...)