Prawo pierwokupu przy licytacji gruntu rolnego

Pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży komorniczej nieruchomości rolnej dzierżawca tej nieruchomości posiada prawo pierwokupu, tak jak mówi art. 1069 i ustawa o ustroju rolnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 1069 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że w przypadku, gdy w przepisach szczególnych współwłaścicielowi lub osobie trzeciej przysługuje względem nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, postanowienie o przybiciu po jego uprawomocnieniu się, sąd doręcza osobie uprawnionej. Przepis ten odsyła więc do przepisów szczególnych. Przepisy takie znajdują się m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. W ustawie tej ustanowiono na rzecz dzierżawcy nieruchomości rolnej prawo pierwokupu, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty,
 • nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnię produkcji rolnej.

Tylko wówczas, gdy spełnione są powyższe warunki, dzierżawca posiada prawo pierwokupu. Jeżeli natomiast prawo pierwokupu nie przysługuje dzierżawcy, przysługuje ono Agencji Nieruchomości Rolnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

xey

9.8.2015 15:5:30

Re: Prawo pierwokupu przy licytacji gruntu rolnego

1. Ziemi w ewidencji gruntów jest oznaczona symbolem R ( grunty orne ). 2. Dzierżawca jest osobą fizyczną. 3. Przeznaczenie w MPZP to funkcja mieszkaniowa (mieszana). 4. Dzierżawca faktycznie nie zajmuje się ziemią (działka i droga dojazdowa wewnętrzna niezagospodarowana, porośnięta wysoką roślinnością; na działce samosiejki - drzewa i krzewy;). 5. Dzierżawca prowadzi firmę budowlaną - m.in. budowa domów jendorodzinnych. Nie wiadomo czy zajmuje się również rolnictwem. Pytanie: I. Czy z faktu 1. i 2. wynika, że ziemia wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy, a zetem czy pszysługuje mu prawo pierwokupu? II. W jaki sposób osoba zainteresowana licytacją może ustalić stan prawny i uzyskać odpowiedź na pytanie I.?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.3.2014

  Dzierżawa - Najważniejsze informacje na temat umowy dzierżawy.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje (...)

 • 5.12.2018

  Mieszkanie z licytacji komorniczej – dlaczego warto je kupić?

  Lepsza kondycja gospodarki, większe zatrudnienie oraz napływ ludności z zagranicy, pomimo rosnącej podaży na rynku deweloperskim, spowodowały wzrost cen mieszkań. W dużych miastach jak Warszawa, (...)

 • 12.4.2012

  Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)

 • 19.5.2011

  Prawo pierwokupu

  Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo (...)