e-prawnik.pl Porady prawne

Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

Pytanie:

Czy jest prawny obowiązek posiadania przez spółkę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym publikowane są wpisy dotyczące spółki? Czy można nie dokonywać jego zakupu i opłaty z tego tytułu? Jakie są konsekwencje nie dokonania opłaty i zakupy takiego Monitora i kogo obciążają?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

10.1.2006

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest miejscem publikacji informacji, które dotyczą spółki, a dokonywane są w sądzie bądź, gdy statut spółki taka stanowi. Zgodnie z ustawą o Monitorze Sądowym i Gospodarczym tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej, ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego, inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane przez ustawy.

Prenumerata Monitora nie jest obowiązkowa, jednakże zgodnie z art. 4 ustawy o MSiG przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby tylko numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Koszty z tego tytułu ponosi przedsiębiorca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ