Procedura zmiany imienia, o której mowa w ustawie o zmianie imienia i nazwiska

Pytanie:

Jak wygląda procedura zmiany imienia, o której mowa w ustawie o zmianie imienia i nazwiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zmiana imienia następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek taki składa się osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać:
- imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
- w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
- uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć:
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- odpis zupełny aktu małżeństwa,
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
Odpisu zupełnego aktu urodzenia i aktu małżeństwa nie trzeba składać, jeśli wniosek o zmianę imienia składany jest do urzędu stanu cywilnego, w którym akty te zostały sporządzone. Ponadto składając wniosek wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty). Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego (albo jego zastępca) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 19.10.2017

  Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

  Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych (...)

 • 28.10.2018

  Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

  Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

 • 4.11.2018

  Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • 27.6.2018

  Zmiany powrotne w IPN

  Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Zmiana uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III (...)