Protokolant a skład orzekający

Pytanie:

Posiadam odpisy wyroków sądu I, II instancji w tej samej sprawie. W składach orzekających są wymienieni między innymi protokolanci. Odpis wyroku SN wymienia jedynie trzech Sędziów SN. Czy to oznacza, iż w składzie orzekającym Sądu Najwyższego nie zasiada protokolant ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Protokolant nie zasiada w składzie orzekającym w danej sprawie przed żadnym z sądów. Zadaniem protokolanta jest sporządzanie protokołu z posiedzenia sądu. Przepisy kodeksów postępowania karnego oraz cywilnego wyraźnie wymieniają kto może zasiadać w składzie orzekającym. Są to przede wszystkim sędziowie i ławnicy, a w sprawach ustawą określonych również referendarze sądowi. W składzie orzekającym Sądu Najwyższego orzekają wyłącznie sędziowie tego Sądu. Żaden z przepisów nie przewiduje uczestnictwa protokolanta w składzie orzekającym. Zarówno kpc jak i kpk przewidują jednak wymienienie w wyroku również nazwiska protokolanta. Na podstawie odpowiedniego stosowania o wyrokach do postępowań w sprawie kasacji i skargi kasacyjnej, można wyinterpretować obowiązek wymienienia w wyroku Sądu Najwyższego również protokolantów. Brak wymienienia protokolanta w wyroku jest uchybieniem Sądu Najwyższego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

on

20.1.2012 23:45:43

Re: Protokolant a skład orzekający

Mam pytanie, czy w wyroku lub protokole powinien byc zapis, że Sad w składzie: Sedziego, protokolant przy udziale prokuratora czy tez protokolant nie moze byc wpisany w sklad sadu tylko powinno sie stosowac zapis "przy udziale protokolanta"


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: