Prowadzenie działalności gospodarczej przez lasy państwowe

Pytanie:

"Czy Lasy państwowe prowadzą działalność gospodarczą?"

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie działalności gospodarczej przez lasy państwowe

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Podmiot ten ma prowadzić we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową. Nie ulega wątpliwości, że taką działalność prowadzą Lasy Państwowe. Ustawa o lasach wprawdzie wprost nie przyznaje zdolności prawnej PGL, ale to, że ten podmiot ją posiada można wywnioskować z innych przepisów. Tymi przepisami będą chociażby normy Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134 poz. 692). Zgodnie z § 4 w Lasach Państwowych w ramach sprawowanego zarządu prowadzona jest m.in. działalność gospodarcza w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach. Wyróżnia się tutaj działalność podstawową (m.in. pozyskiwanie i sprzedaż drewna), uboczną (m.in. pozyskiwanie żywicy, choinek, zwierzyny i ich sprzedaż) oraz dodatkową (działalność produkcyjna i usługowa opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika