Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy

Pytanie:

Znajomy otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd drugiej instancji skrócił zakaz do jednego roku, przy czym wydanie wyroku niewiele wyprzedza termin upływu zakazu. Z innej Państwa odpowiedzi dowiedziałem się, że sąd przesyła wyrok do organu administracji a ten na wniosek skazanego zwraca prawo jazdy. Jednak taka procedura może trochę potrwać i wyjść poza termin upływu zakazu. Czy w takiej sytuacji skazany odzyskuje uprawnienie do prowadzenia pojazdu niezależnie od fizycznego otrzymania dokumentu? Czy wówczas może prowadzić samochód narażając się jedynie na odpowiedzialność z tytułu kierowania bez posiadania przy sobie dokumentu? Czy w tej ostatniej sytuacji może uchylić się od odpowiedzialności z powodu braku winy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na każde żądanie uprawnionego organu dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem. Żaden przepis nie zwalnia z tego obowiązku na czas oczekiwania na zwrot prawa jazdy odebranego na skutek wyroku sądowego. Warto tu wskazać, że prowadzenie pojazdu na drodze publicznej bez uprawnienia stanowi wykroczenie odrębne od prowadzenia pojazdu na drodze publicznej bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów. To pierwsze jest karane grzywną od 20 do 5.000 zł (art. 94 §1 kodeksu wykroczeń), a drugie karą grzywny do 250 zł albo karą nagany (art. 95 k.w.). Po upływie zakazu prowadzenia pojazdów (który w myśl art. 43 §2 kodeksu karnego obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia) możliwa byłaby odpowiedzialność za drugi z wymienionych czynów. Trudno przyjąć, że prowadzenie pojazdu w sytuacji, w której prawo jazdy nie zostało jeszcze odzyskane, mogłoby wykluczać przypisanie winy, skoro prowadzący pojazd wiedziałby, że tego dokumentu nie posiada, a jednak prowadziłby samochód.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Jakie są kategorie prawa jazdy?

  Jeżeli ktoś chce uzyskać prawo jazdy, powinien sprawdzić, jakie pojazdy można prowadzić w poszczególnych kategoriach oraz w jakim trzeba być wieku, żeby móc zdać egzamin, aby je (...)

 • Kolejne rewolucyjne zmiany dla kierowców?

  Likwidacja karty pojazdu i nalepki kontrolnej, możliwość zachowania dotychczasowego (przypisanego do pojazdu) numeru rejestracyjnego pojazdu, brak mandatu za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy - to (...)

 • Egzamin na prawo jazdy 2015 - będzie trudniej?

  Najważniejsze zmiany w procedurze egzaminów na prawo jazdy 2015. Czy będzie trudniej zdać? 

 • Zdawanie egzaminu na prawo jazdy pojazdem osoby niepełnosprawnej...

  Nowelizacja znosi dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy w przypadku, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka (...)

NA SKÓTY