e-prawnik.pl Porady prawne

Prowadzenie traktora bez prawa jazdy

Pytanie:

Jaki przepis prawny reguluje jazdę bez uprawnień osoby która nie ukończyła 16 lat? Jakie uprawnienia muszę posiadać do kierowania ciągnikiem "SAM"? Jakie dokumenty pojazdu musi mieć kierujący takim ciągnikiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie traktora bez prawa jazdy

9.9.2004

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli: 1) osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek; 2) uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane; 3) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie; 4) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii. Dla poszczególnych kategorii prawa jazdy wiek jest określony różnie. I tak trzeba mieć ukończone 16 lat dla kategorii A1 (uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm[3] i mocy nieprzekraczającej 11 kW), B1 (uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla) lub T (uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym); Dodatkowym warunkiem jest to, iż osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ