Przedawnienie roszczeń wobec szkoły

Pytanie:

Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek nie jest działalnością gospodarczą, natomiast jest nią działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu podejmowana na zasadach określonych w usdg (art. 83a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Dotyczy to zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych (szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną). Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (PKD 8030A). Nie prowadzimy więc działalności gospodarczej. Zdarza się, że słuchacze nie płacą czesnego i czasami jesteśmy zmuszeni wystąpić z pozwem do sądu. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń szkoły w stosunku do słuchacza, 3 lata czy 10 lat? Proszę o podanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w powyższym zakresie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy przeanalizować charakter umowy łączącej studenta z uczelnią, która najprawdopodobniej ma charakter umowy zlecenia. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 751 kodeksu cywilnego, stanowiący przepis szczególny w stosunku zasad przedawnienia przewidzianych w części ogólnej kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 751 ust. 2 kc,  roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone przedawniają się z upływem lat dwóch.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY