e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

Pytanie:

W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

13.4.2012

Sięgnąć należy do przepisów intertemporalnych, zawartych w akcie prawnym, który wprowadzał ostatnie zmiany w terminach przedawnienia. Otóż zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców:

Art. 27. 1. Do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 41b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 oraz w art. 24 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 11, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Powyższe oznacza, że zaległe składki, które powstały przed rokiem 2012 przedawniają się z krótszym, bo 5-letnim terminem. Termin ten jednakże liczony jest od 1 stycznia 2012 r. Ponadto:

Art. 27. 2. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ