Przedstawiciel ustawowy dla ubezwłasnowolnionego

Pytanie:

Z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, iż sąd na wniosek przedstawiciela ustawowego może dokonać ubezwłasnowolnienia osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Jak ustalić przedstawiciela ustawowego? Jaka jest różnica przedstawicielem ustawowym a opiekunem prawnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego a nie kodeksem rodzinnym wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić między innymi jej przedstawiciel ustawowy. Zgodnie z kodeksem rodzinnym rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jeśli dziecko jest pełnoletnie nie potrzebuje przedstawiciela ustawowego, chyba że jest ubezwłasnowolnione. Dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się kuratora, który reprezentuje ubezwłasnowolnionego częściowo i zarządza jego majątkiem jeśli sąd tak postanowi. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się zaś opiekuna. Opiekunem powinien być małżonek lub rodzice.

Pojęcie opiekun prawny jest pojęciem w zasadzie zastępczym do pojęcia przedstawiciel ustawowy. Wskazać należy, że pojęcie opiekuna prawnego jest co do zasady pojęciem szerszym od pojęcia przedstawiciel ustawowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: