Przekazanie towaru na potrzeby firmy

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży m.in. opału. Jak mam zaksięgować w koszty przychodów i rozchodów część opału zużytego do ogrzania powierzchni magazynowych firmy? Czy część opału z faktur zakupowych mogę bezpośrednio wpisać w koszty w podatkowej księdze, zgodnie z faktycznym zużyciem w firmie? Czy VAT w takiej sytuacji stanowi podatek naliczony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sprawie mamy do czynienia z typowym zjawiskiem przekazania uprzednio zakupionych przez podatnika, towarów handlowych na bieżące potrzeby firmy. W pierwszej kolejności, kupiła Pani opał, jako towar handlowy z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży. Stąd to zdarzenie gospodarcze zostało zaewidencjonowane w kolumnie 10 księgi - "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Następnie zdecydowała Pani, iż część z zakupionego towaru wykorzysta Pani na potrzeby ogrzania powierzchni magazynowych firmy. Przekazanie towaru na potrzeby prowadzonej działalności, tak jak w przedstawionej sytuacji, to innymi słowy zmiana kwalifikacji towaru handlowego na artykuł, który został przekazany do ogrzewania powierzchni firmy.

Jeżeli chodzi o prawidłowe udokumentowanie przedstawionych czynności, to przede wszystkim należy odpowiednio skorygować zapisy w księdze, w momencie, w którym zakupiony opał będący towarem uległ przekwalifikowaniu na opał przeznaczony do ogrzewania.

W tym celu, należy, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzić dowód wewnętrzny. Zgodnie z § 14. ust. 1 rozporządzenia, dowód wewnętrzny powinien zawierać następujące informacje:

 • wiarygodne określenie wystawcy,
 • datę wystawienia dowodu,
 • datę dokonania operacji gospodarczej,
 • przedmiot operacji gospodarczej
 • ilościowe określenie operacji, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
 • wartość operacji
 • podpis osoby uprawnionej do prawidłowego udokumentowania operacji.

W celu dopełnienia obowiązków formalnych należy zamieścić na dowodzie adnotację, iż towar handlowy został przekazany na potrzeby firmy – ogrzanie powierzchni magazynowej. W celu zapewnienia przejrzystości zapisów można do sporządzonego dowodu wewnętrznego dołączyć zestawienie, z wyszczególnieniem niezbędnych danych do określenia towaru.

Na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego dokona Pani zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Kolejność wykonywanych czynności księgowania będzie przebiegała następująco:

 1. w kolumnie 10 księgi: "Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu" należy wpisać na czerwono (lub ze znakiem minus) wartość opału przekazanego na potrzeby ogrzewania powierzchni magazynowej firmy. Ujmując powyższe inaczej, należy wystornować wartość towaru z kolumny 10 w momencie jego pobrania do innych celów.
 2. wartość wyksięgowanego opału należy wykazać w kolumnie 14 księgi; "Pozostałe wydatki". Takie działanie w przejrzysty sposób odzwierciedli przekwalifikowanie towaru handlowego na pozostały wydatek związany z bieżącym funkcjonowaniem firmy. Wszystkie operacje należy wykonywać w kwotach netto.

Powyższe działanie nie jest związane z korygowaniem zapisów w rejestrze zakupu prowadzonym dla celów VAT. Innymi słowy, odliczony podatek VAT od zakupu towaru handlowego nie wymaga korekty i nadal pozostaje podatkiem naliczonym do odliczenia. Niemniej w kolumnie "uwagi" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jak i w rejestrze zakupu warto zamieścić informację, że do wskazanej faktury dotyczącej zakupu opału zostały dokonane przekwalifikowania towaru na pozostały wydatek.

Warto dodać, że może też Pani, pobierać od kontrahenta dwie faktury zakupu. Jedną dotyczącą zakupu opału do dalszej sprzedaży, drugą zaś jako zakup opału do ogrzewania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • 4.12.2012

  Zmiany VAT 2013

  W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z proponowanych tam rozwiązań wejdą w życie z dniem (...)

 • 13.10.2014

  Nowa ustawa o VAT wciąż sprawia problemy

  Zmiany w ustawie o VAT wciąż przysparzają problemów przedsiębiorcom. Od ich wprowadzenia minęło już sporo czasu, jednak nie wszyscy zainteresowani radzą sobie z ich właściwa interpretacją. (...)

 • 3.12.2014

  Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

  Nowe, wchodzące w życie 25. grudnia 2014 r., przepisy wymuszają dostosowanie dotychczasowego sposobu prowadzenia sprzedaży on-line do nowych unijnych standardów. Zmian jest wiele a czasu niecały (...)