Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

Pytanie:

"Nauczyciel mianowany poinformował mnie ustnie, że od dnia 1 września 2008 roku będzie pracował w innej szkole, również jako nauczyciel mianowany. W ślad za tym dyrektor szkoły do której to miał przejść ten nauczyciel, zwrócił się do mnie pisemnie z prośbą o wyrażenie zgody jako dyrektora na przeniesienie tego nauczyciela do jego szkoły z dniem 1 września 2008. Pismo to otrzymałam 2 czerwca. W związku z tym wyraziłam pisemną zgodę na przeniesienie do innej szkoły. W związku z powyższym nie ujęłam tej nauczycielki w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2007/2008. Nauczycielka ta poinformowała mnie ustnie, że organ prowadzący tamtą szkołę odpowiedział negatywnie dyrektorowi na jej zatrudnienie, informując jednocześnie że ewentualna zgoda może nastąpić dopiero po 20 sierpnia. Czy jeśli nauczyciel rzeczywiście nie otrzyma zatrudnienia w tamtej szkole będzie to moim problemem czy też tamtego dyrektora? Nadmieniam, że tamten dyrektor nie przejął dokumentacji tego nauczyciela. "

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. W związku z powyższym, do skutecznego przeniesienia konieczne jest spełnienie łącznie 3 przesłanek:

  1. zgoda dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
  2. zasięgnięcie opinii organu prowadzącego szkołę, w której nauczyciel ma być zatrudniony;
  3. przeniesienie nauczyciela przez dyrektora szkoły, w której ma być on zatrudniony.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zostały spełnione tylko dwie z w/w przesłanek: zgoda dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje, opinia (negatywna) organu prowadzącego szkołę, w której nauczyciel ma być zatrudniony, w związku z czym przeniesienie nie jest skuteczne.

Przeniesienie nauczyciela mianowanego na jego własną prośbę nie powoduje ani rozwiązania, ani wygaśnięcia stosunku pracy (zmienia się tylko pracodawca), zachowane zostaje zatem źródło egzystencji z tytułu zatrudnienia.

W związku z powyższym, bez wyraźnego aktu przeniesienia przez dyrektora szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, szkoła, w której obecnie nauczyciel pracuje jest nadal jego pracodawcą.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika