Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu a Prawo zamówień publicznych

Pytanie:

"W jakich przypadkach ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje przepadek wadium wniesionego w pieniądzu?"

Odpowiedź prawnika: Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu a Prawo zamówień publicznych

Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu jest sposobem zrekompensowania uszczerbku powstałego w wyniku odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. Zatrzymanie wadium oznacza przejęcie wadium przez zamawiającego na swoją rzecz. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika