e-prawnik.pl Porady prawne

Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu a Prawo zamówień publicznych

Pytanie:

W jakich przypadkach ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje przepadek wadium wniesionego w pieniądzu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu a Prawo zamówień publicznych

12.4.2011

Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu jest sposobem zrekompensowania uszczerbku powstałego w wyniku odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. Zatrzymanie wadium oznacza przejęcie wadium przez zamawiającego na swoją rzecz. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ