Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

Pytanie:

W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach powinny być przeprowadzane w okresach 6-miesięcznych, a nie jak w moim przypadku co 12 miesięcy. Czy w związku z tym są jeszcze jakieś odrębne przepisy oprócz Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Problem ochrony przeciwpożarowej reguluje także ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2002.147.1229). Określa ona do jakich organów należą zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i jednostki tej ochrony, uprawnienia strażaków, finansowanie, obowiązkach właściciela lub innej osoby (art. 3-5, 30 przytoczonej ustawy). Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów częstotliwość dokonywania przeglądów gaśnic określają zasady określone w Polski Normach, dotyczących danego urządzenia, dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi. W każdym razie jednak przegląd powinien być zrobiony przynajmniej raz na rok. Przepisy rozporządzenia nie różnicują terminów przeglądu ze względu na fakt, że obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

  Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą więc mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych (...)

 • Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

  Rząd przyjął projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych (...)

 • Nowelizacja ustawy o BFG

  Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidzuje zmiany usprawniające proces przymusowej restrukturyzacji, (...)

 • Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

  Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

 • Lepsza ochrona przeciwpożarowa budynków

  Minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

NA SKÓTY