Przesłanki i czas trwania separacji

Pytanie:

"Czy orzeczenie separacji małżeństwa na skutek pozwu o separację jest ograniczone jakimiś terminami tj. czy orzeka się separację np. na 2 lata, czy też jest to decyzja bezterminowa? Czy będąc już oficjalnie w separacji należy wystąpić o rozwód z oddzielnym pozwem, czy separacja i w następstie rozwód są jakoś ze sobą powiązane procesowo? Czy wystąpienie o rozwód w czasie istniejącej separacji może odbyć się w dowolnym czasie czy tylko po upłynięciu jakiegoś okresu? Co w pojęciu sądu znaczy \"trwały rozpad\" ? Czy trwałość jest związana z jakimś założonym okresem czasu? Proszę o szczegółowe omówienie tematu, gdyż ogólnikowe artykuły nie zawierają istotnych informacji, a możliwość separacji zamiast pozwu rozwodowego jest mało znana, a dość istotny w przypadku, gdy współmałżonek złośliwie nie zgadza się na rozwód chcąc nadal czerpać korzyści z faktu małżeństwa np. zamieszkiwanie na jego koszt w mieszkaniu mimo, że małżeństwo jest fikcją i rozwód jest uzasadniony. "

Odpowiedź prawnika: Przesłanki i czas trwania separacji

W świetle prawa polskiego separacja i rozwód to dwie odrębne instytucje prawne, choć o podobnych skutkach i przesłankach ich orzeczenia. W szczególności wcześniejsze orzeczenie separacji nie warunkuje późniejszego orzeczenia rozwodu.

Orzekając separację sąd nie określa jej terminu - jest więc ona orzekana bezterminowo. Skutki jej ustają bądź w razie jej zniesienia (co następuje na zgodne żądanie małżonków wyrokiem sądowym), bądź w razie orzeczenia rozwodu.
Nie istnieje regulacja, zgodnie z którą po upływie terminu istnienia separacji dochodziłoby automatycznie do rozwodu - w każdym wypadku konieczne jest więc złożenie o to osobnego pozwu. Może on zostać złożony w dowolnym czasie w trakcie trwania separacji.

Trwałość rozkładu pożycia jest w prawie polskim przesłanką pozwalającą na orzeczenie rozwodu, o ile zachodzi jednocześnie z zupełnością tego rozkładu. (W przypadku separacji wystarczy bowiem jedynie "zupełność rozkładu pożycia"). Trwałość rozkładu pożycia zachodzi, gdy powrót do niego nie jest już możliwy. Wiąże się to z reguły z istnieniem rozkładu pożycia przez pewien czas, przepisy prawa nie określają jednak długości jego trwania. W wyjątkowych przypadkach orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza przyjęcie zupełności rozkładu tuż po jego powstaniu (np. gdy niebawem po zawarciu małżeństwa ujawnił się fakt pozostawania przez współmałżonka w intymnym pożyciu z osobą trzecią lub gdy do podjęcia pożycia fizycznego w ogóle po zawarciu małżeństwa nie doszło).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika