Przestępstwo przywłaszczenia

Pytanie:

Na czym polega przestępstwo przywłaszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przywołać należy art. 278 § 1 k.k. Przepis ten stanowi: Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przepis ten stanowi przestępstwo kradzieży w typie podstawowym. Przedmiot ochrony cytowanego artykułu stanowi cudza rzecz ruchoma. Istota czynu sprawcy przy przestępstwie kradzieży polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej celem przywłaszczenia. „Zabór” oznacza wyjęcie cudzej rzeczy ruchomej będącej przedmiotem kradzieży spod władztwa osoby dotychczas nią prawnie lub bezprawnie władającej i objęcie jej we władanie. Przedmiotem kradzieży jest cudza rzecz ruchoma, czyli niestanowiąca własności sprawcy. Jednak dla bytu przestępstwa kradzieży istotnym elementem jest, aby sprawca działał w celu przywłaszczenia. Oznacza to, że dokonuje on zaboru, żeby władać rzeczą jak właściciel (Szwarczyk Maciej [w:] Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.) - Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 784). Przestępstwo kradzieży jest ścigane z urzędu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

myszszara

30.1.2013 22:32:44

Re: Przestępstwo przywłaszczenia

Czy powierzenie(wczesniej rozdzielnosc majatkowa)mezowi osobistych pieniedzy na dane cele i niewywiazanie sie przez niego z ustalonych wczesniej platnosci na moja rzecz mozna nazwac przywlaszczeniem ? Jesli tak,to czy cos moge jeszcze zrobic aby odzyskac mienie znacznej wartosci.W tym roku we wrzesnie minie 10 lat(proceder trwal do maja 2004 roku).


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora (...)

 • Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

  Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która ma pozwolić skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, (...)

 • Zmiany dotyczące komisji wyborczych

  Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

NA SKÓTY