Przewłaszczenie na zabepieczenie a OC pojazdu

Pytanie:

"Kto jest stroną w sprawie (klient czy ja) przeciwko ubezpieczycielowi (roszczenie odszkodowania za pojazdy), jeżeli pojazdy są zarejestrowane na mnie, ale tylko na czas trwania pożyczki w ramach zabezpieczenia na podstawie umów przewłaszczenia. Prowadzę działalność polegającą na udzielaniu pożyczek, w ramach zabezpieczenia przywłaszczam pojazdy na okres spłaty pożyczki."

Odpowiedź prawnika: Przewłaszczenie na zabepieczenie a OC pojazdu

Przewłaszczenie polega na zbyciu samochodu, przy czym osoba, na której rzecz przeniesiono własność jest zobowiązana do przeniesienia własności samochodu z powrotem w sytuacji, gdy pożyczka zostanie spłacona, przy czym najczęściej przewłaszczony samochód pozostaje w posiadaniu osoby biorącej pożyczkę. Takiej właśnie transakcji dotyczy udzielana odpowiedź.  W pierwszej kolejności rozważenia wymaga  kwestia kto powinien zawrzeć umowę OC. Do zawarcia umowy ubezpieczenia OC obowiązany jest bowiem posiadacz samochodu. Zatem, jeżeli posiadaczem samochodu jest osoba biorąca pożyczkę, to ona jest obowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, gdyż obowiązek zawarcia umowy OC aktualizuje się w razie istnienia co najmniej stanu potencjalnego zagrożenia odpowiedzialnością odszkodowawczą, a ten wystąpi w razie wykonywania takiego władztwa nad pojazdem mechanicznym, które umożliwia jego posiadaczowi wprawienie go w ruch. Częstym rozwiązaniem stosowanym w praktyce przez osoby udzielające pożyczki, jest wymóg dokonania cesji praw z polisy OC na bank. Rozwiązanie takie chroni pożyczkodawcę w razie wystąpienia szkody i zmniejszenia wartości samochodu.

Problem pojawia się natomiast, gdy samochód już ubezpieczony zostaje przewłaszczony. Odczytując literalnie art. 31 ust. 1, można by było dojść do wniosku, że z chwilą zbycia samochodu, a więc z chwilą dokonania przewłaszczenia, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą na właściciela pojazdu, jednakże wykładania celowościowa ustawy wydaje się przeczyć takiemu rozwiązaniu. Zwrócić należy bowiem uwagę, że obowiązany do ubezpieczenia jest przecież posiadacz pojazdu, a przeniesienie własności w tym przypadku nie będzie w omawianym przypadku (jak to jest z reguły) równoznaczne z przeniesieniem posiadania. Należy zatem, moim zdaniem uznać, że w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie nie nastąpi przejście praw i obowiązków na właściciela.

Reasumując, w sprawie o odszkodowanie, stroną będzie osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia, a więc klient.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika