Osobowe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Świadczenia z umowy ubezpieczenia

  Jakie świadczenia wynikają z umowy ubezpieczenia?

 • Przedmiot ubezpieczenia osobowego

  Co może być przedmiotem ubezpieczenia osobowego?

 • Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

  Jakie skutki powoduje sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi kwestię ubezpieczenia?

 • Ubezpieczenie osobowe

  Czego może dotyczyć ubezpieczenie osobowe?

 • Umowa ubezpieczenia

  Na czym polega umowa ubezpieczenia?

 • Ubezpieczenia oc komunikacyjne a zadośćuczynienie

  Nastąpiło potrącenie osoby na przejściu dla pieszych, osoba odniosła obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni. Obecnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez Policję.treść pytania (...)

 • Treść umowy ubezpieczenia

  Czym właściwie jest umowa ubezpieczenia?

 • Dodatek głosowy

  Kiedy należy się dodatek głosowy?

 • Co robić wobec odmowy wypłaty odszkodowania?

  Niedawno uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony prowadzony przeze mnie samochód (służbowy). Dojeżdżałem do ronda lewym pasem dwupasmowej jezdni, jako ostatni samochód w (...)

 • Składki na polisę a egzekucja komornicza

  Czy pieniądze (składki) wpłacone na polisę ubezpieczenia na życie podlegają pod egzekucje komornicze, sądowe?

 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

  Nie opłaciłem ostatniej raty składki za OC komunikacyjne. Czy opłata z tytułu nie zapłaconej części składki za OC komunikacyjne samochodu ulega przedawnieniu i jeżeli tak to po ilu latach?

 • Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela

  W moim mieszkaniu miało miejsce zalanie. Przyczyną zalania była źle uszczelniona wanna. Mój ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia więc zgłosiłam szkodę do ubezpieczyciela wykonawcy zamontowania (...)

 • Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

  Zawarłem umowę ubezpieczenia OC życia prywatnego. Umowa zawiera klauzulę, że nie obejmuje szkody wynikłe z wynikłe z "wyczynowego uprawiania sportu i sportów wysokiego ryzyka". Nigdzie w warunkach (...)

 • Zapłata składki OC w razie zbycia pojazdu

  Sprzedałem auto w czerwcu i nowy właściciel wypowiedział firmie ubezpieczeniowej też w czerwcu ta umowę, że nie będzie kontynuował tego ubezpieczenia, a oni mnie obciążyli mnie jeszcze za lipiec. (...)

 • Wypłata świadczenia z tytułu śmierci matki

  Moja mama miała ubezpieczenie na życie. W przypadku śmierci mama wskazała mnie jako beneficjanta do wypłaty roszczenia z tytułu jej śmierci. W chwili składania wniosku o wypłatę tego roszczenia (...)

 • Ubezpieczenie na życie, a spadek

  Moja matka z moim ojcem rozwiodła się jak miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się w banku (...)

 • Waloryzacja kwoty ubezpieczenia

  W 1992 r. rodzice zawarli w PZU Życie umowę ubezpieczenia (polisa zaopatrzenia dla dziecka) na okres 15 lat. Polisa opiewała na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów starych złotych) - składka wynosiła (...)

 • Odszkodowanie od sprawcy wypadku

  Mężczyzna został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem za jego spowodowanie. Poszkodowany odniósł liczne obrażenia ciała (złamany obojczyk, (...)

 • Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

  Mój syn w 2002 r spadł z wysokości pierwszego piętra na parter, w nowo budowanym budynku. Do wypadku doszło mimo dozoru dorosłych. Ojciec dziecka zgłosił na dyżurze chirurgicznym, że dziecko (...)

 • Czas likwidacji szkody z OC

  W dniu 16.05.2006 r. została zgłoszona szkoda komunikacyjna z polisy OC sprawcy, wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji (łącznie z notatką policji oraz oświadczeniem sprawcy). Do dnia dzisiejszego (...)

 • Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC

  Chcę wyjechać do krajów UE tj. Francja, Hiszpania i inne samochodem na wakacje. Jednak chciałbym pożyczyć na ten wyjazd samochód znajomych, gdyż jest lepszy i wygodniejszy. Chcąc jechać do innych (...)

 • Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

  Zgodnie z przepisami w przypadku nie wypowiedzenie umowy OC pojazdów mechanicznych, zostanie ona przedłużona na kolejny okres. Czy jest możliwość, aby została ona samoczynnie przedłużona na innych (...)

 • Obowiązek ubezpieczenia OC

  Samochód został wniesiony aportem - data aktu notarialnego 19 stycznia 2006 r. 23 lutego data wpisu spółki do KRS-u, natomiast 18 kwietnia będzie przerejestrowanie w Wydziale Komunikacji. Która data (...)

 • Przewłaszczenie na zabepieczenie a OC pojazdu

  Kto jest stroną w sprawie (klient czy ja) przeciwko ubezpieczycielowi (roszczenie odszkodowania za pojazdy), jeżeli pojazdy są zarejestrowane na mnie, ale tylko na czas trwania pożyczki w ramach zabezpieczenia (...)

 • Nabycie samochodu a obowiązek zapłaty OC

  W ubiegłym roku kupiłam samochód i przy rejestrowaniu i ubezpieczeniu nie dopełniłam formalności związanych z wypowiedzeniem warunków umowy z poprzednim ubezpieczycielem. Otrzymałam od PZU wezwanie (...)

 • Wypowiedzenie umowy OC przed sprzedażą

  Właściciel pojazdu zawarł ubezpieczenie OC na okres np 1.01.2006 - 31.12.2006 i np. w 01.07.2006 wypowiada umowę ubezpieczenia celem jej automatycznego nie kontynuowania. 22.12.2006 roku sprzedaje (...)

 • Kontynuacja ubezpieczenia na życie

  Zakład pracy rozwiązał ze mną umowę o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego - dokładnie 16.12.2005 r.(przebywałam 270 dni na zwolnieniu lekarskim, a następnie otrzymałam na 5 (...)

 • OC kierowców - kwity zapłat

  Sp. z o.o. za ubezpieczenie swoich samochodów firmowych płaci składki ubezpieczenia OC przelewami. Niekiedy zdarza się, że płaci składki w 2-óch ratach. Czy kierowca jadący takim samochodem w (...)

 • Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

  Jaki jest tryb odwoławczy od odmownej decyzji PZU Życie dotyczącej odmowy wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu w ramach ubezpieczenia grupowego? PZU podaje jako jedyna drogę sądową, a nie do (...)

 • Wielokrotne ubezpieczenie

  Czy jak się opłaca składki w kilku firmach ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków to w razie wypadku (szkody) mogę ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z wszystkich (...)

 • Uprawniony do waloryzacji sumy ubezpieczenia

  Umowa ubezpieczenia (posagowa) była zawarta przez ojca, uposażonym jest dziecko. Po 20 latach suma wypłacona przez PZU jest dalece nie wystarczająca. Kto ma legitymację czynną do wniesienia powództwa (...)

 • Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki

  Czy okres przedawnienia niezapłaconej składki OC komunikacyjnego wynosi 3 lata, tak jak w transakcjach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

 • Ciągłość ubezpieczenia - ciągłość składek

  Zakład nie płaci ubezpieczenia grupowego w PZU za pracowników z powodu braku płynności finansowej (zaległość ok. 5 miesięcy). Jaka jest możliwość kontynuowania ubezpieczenia indywidualnie?

 • Obowiązkowe OC księgowej

  Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość musi mieć wykupione OC?

 • Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

  Mój zmarły niedawno brat był ubezpieczony w PZU. Byłam osobą upoważnioną do pobrania pieniędzy z polisy. Czy pieniądze te podlegają opodatkowaniu? Czy muszę to zgłosić do Urzędu Skarbowego?

 • Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

  Ubezpieczyciel odmawia wypłaty z polisy rodzinnej, opłacanej przez rodziców dla dziecka. Roszczenie stało się wymagalne 1 września 1994 r. Przez trzy lata uprawniony (dziecko) wyjaśniał w PZU podstawy (...)

 • Ubezpieczony z ubezpieczenia osobowego

  Jestem uposażona w polisie przez mojego narzeczonego. Czy w wypadku śmierci narzeczonego to uposażenie podlega dziedziczeniu? Narzeczony jest po rozwodzie i posiada dzieci z poprzedniego małżeństwa. (...)

 • Informacje o ubezpieczeniu na życie

  Wiele w mediach mówi się o nie do końca uczciwych polisach ubezpieczeniowych. Sam posiadam ubezpieczenie na życie z opcją kapitałową (t.j. odkładana składka z lokatą w fundusze - w moim wypadku (...)

 • Opóźnienia w wypłacie odszkodowania z NW

  Ponad 8 miesięcy temu mój mąż uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi przy pracy. Do dnia dzisiejszego pozostaje w szpitalu. Jest po urazie wielonarządowym, przeszedł szereg operacji, czekają go kolejne. (...)

 • Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

  Jaka jest dokładna definicja zdarzenia losowego? Mam sytuację, w której sprawca szkody mający wykupioną polisę OC złożył oświadczenie, że jest winny powstałej szkody, ubezpieczalnia dokonała (...)

1

2