Osobowe

Świadczenia z umowy ubezpieczenia

Świadczenia z umowy ubezpieczenia

Jakie świadczenia wynikają z umowy ubezpieczenia?

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

Co może być przedmiotem ubezpieczenia osobowego?

Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

Jakie skutki powoduje sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi kwestię ubezpieczenia?

Ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczenie osobowe

Czego może dotyczyć ubezpieczenie osobowe?

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

Na czym polega umowa ubezpieczenia?

Ubezpieczenia oc komunikacyjne a zadośćuczynienie

Ubezpieczenia oc komunikacyjne a zadośćuczynienie

Nastąpiło potrącenie osoby na przejściu dla pieszych, osoba odniosła obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni. Obecnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez Policję.treść pytania (...)

Treść umowy ubezpieczenia

Treść umowy ubezpieczenia

Czym właściwie jest umowa ubezpieczenia?

Dodatek głosowy

Dodatek głosowy

Kiedy należy się dodatek głosowy?

Co robić wobec odmowy wypłaty odszkodowania?

Co robić wobec odmowy wypłaty odszkodowania?

Niedawno uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony prowadzony przeze mnie samochód (służbowy). Dojeżdżałem do ronda lewym pasem dwupasmowej jezdni, jako ostatni samochód w (...)

Składki na polisę a egzekucja komornicza

Składki na polisę a egzekucja komornicza

Czy pieniądze (składki) wpłacone na polisę ubezpieczenia na życie podlegają pod egzekucje komornicze, sądowe?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Nie opłaciłem ostatniej raty składki za OC komunikacyjne. Czy opłata z tytułu nie zapłaconej części składki za OC komunikacyjne samochodu ulega przedawnieniu i jeżeli tak to po ilu latach?

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela

W moim mieszkaniu miało miejsce zalanie. Przyczyną zalania była źle uszczelniona wanna. Mój ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia więc zgłosiłam szkodę do ubezpieczyciela wykonawcy zamontowania (...)

Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

Zawarłem umowę ubezpieczenia OC życia prywatnego. Umowa zawiera klauzulę, że nie obejmuje szkody wynikłe z wynikłe z "wyczynowego uprawiania sportu i sportów wysokiego ryzyka". Nigdzie w warunkach (...)

Zapłata składki OC w razie zbycia pojazdu

Zapłata składki OC w razie zbycia pojazdu

Sprzedałem auto w czerwcu i nowy właściciel wypowiedział firmie ubezpieczeniowej też w czerwcu ta umowę, że nie będzie kontynuował tego ubezpieczenia, a oni mnie obciążyli mnie jeszcze za lipiec. (...)

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci matki

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci matki

Moja mama miała ubezpieczenie na życie. W przypadku śmierci mama wskazała mnie jako beneficjanta do wypłaty roszczenia z tytułu jej śmierci. W chwili składania wniosku o wypłatę tego roszczenia (...)

Ubezpieczenie na życie, a spadek

Ubezpieczenie na życie, a spadek

Moja matka z moim ojcem rozwiodła się jak miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się w banku (...)

Waloryzacja kwoty ubezpieczenia

Waloryzacja kwoty ubezpieczenia

W 1992 r. rodzice zawarli w PZU Życie umowę ubezpieczenia (polisa zaopatrzenia dla dziecka) na okres 15 lat. Polisa opiewała na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów starych złotych) - składka wynosiła (...)

Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Mężczyzna został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem za jego spowodowanie. Poszkodowany odniósł liczne obrażenia ciała (złamany obojczyk, (...)

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Mój syn w 2002 r spadł z wysokości pierwszego piętra na parter, w nowo budowanym budynku. Do wypadku doszło mimo dozoru dorosłych. Ojciec dziecka zgłosił na dyżurze chirurgicznym, że dziecko (...)

Czas likwidacji szkody z OC

Czas likwidacji szkody z OC

W dniu 16.05.2006 r. została zgłoszona szkoda komunikacyjna z polisy OC sprawcy, wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji (łącznie z notatką policji oraz oświadczeniem sprawcy). Do dnia dzisiejszego (...)

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC

Chcę wyjechać do krajów UE tj. Francja, Hiszpania i inne samochodem na wakacje. Jednak chciałbym pożyczyć na ten wyjazd samochód znajomych, gdyż jest lepszy i wygodniejszy. Chcąc jechać do innych (...)

Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

Zgodnie z przepisami w przypadku nie wypowiedzenie umowy OC pojazdów mechanicznych, zostanie ona przedłużona na kolejny okres. Czy jest możliwość, aby została ona samoczynnie przedłużona na innych (...)

Obowiązek ubezpieczenia OC

Obowiązek ubezpieczenia OC

Samochód został wniesiony aportem - data aktu notarialnego 19 stycznia 2006 r. 23 lutego data wpisu spółki do KRS-u, natomiast 18 kwietnia będzie przerejestrowanie w Wydziale Komunikacji. Która data (...)

Przewłaszczenie na zabepieczenie a OC pojazdu

Przewłaszczenie na zabepieczenie a OC pojazdu

Kto jest stroną w sprawie (klient czy ja) przeciwko ubezpieczycielowi (roszczenie odszkodowania za pojazdy), jeżeli pojazdy są zarejestrowane na mnie, ale tylko na czas trwania pożyczki w ramach zabezpieczenia (...)

Nabycie samochodu a obowiązek zapłaty OC

Nabycie samochodu a obowiązek zapłaty OC

W ubiegłym roku kupiłam samochód i przy rejestrowaniu i ubezpieczeniu nie dopełniłam formalności związanych z wypowiedzeniem warunków umowy z poprzednim ubezpieczycielem. Otrzymałam od PZU wezwanie (...)

Wypowiedzenie umowy OC przed sprzedażą

Wypowiedzenie umowy OC przed sprzedażą

Właściciel pojazdu zawarł ubezpieczenie OC na okres np 1.01.2006 - 31.12.2006 i np. w 01.07.2006 wypowiada umowę ubezpieczenia celem jej automatycznego nie kontynuowania. 22.12.2006 roku sprzedaje (...)

Kontynuacja ubezpieczenia na życie

Kontynuacja ubezpieczenia na życie

Zakład pracy rozwiązał ze mną umowę o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego - dokładnie 16.12.2005 r.(przebywałam 270 dni na zwolnieniu lekarskim, a następnie otrzymałam na 5 (...)

OC kierowców - kwity zapłat

OC kierowców - kwity zapłat

Sp. z o.o. za ubezpieczenie swoich samochodów firmowych płaci składki ubezpieczenia OC przelewami. Niekiedy zdarza się, że płaci składki w 2-óch ratach. Czy kierowca jadący takim samochodem w (...)

Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

Jaki jest tryb odwoławczy od odmownej decyzji PZU Życie dotyczącej odmowy wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu w ramach ubezpieczenia grupowego? PZU podaje jako jedyna drogę sądową, a nie do (...)

Wielokrotne ubezpieczenie

Wielokrotne ubezpieczenie

Czy jak się opłaca składki w kilku firmach ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków to w razie wypadku (szkody) mogę ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z wszystkich (...)

Uprawniony do waloryzacji sumy ubezpieczenia

Uprawniony do waloryzacji sumy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia (posagowa) była zawarta przez ojca, uposażonym jest dziecko. Po 20 latach suma wypłacona przez PZU jest dalece nie wystarczająca. Kto ma legitymację czynną do wniesienia powództwa (...)

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki

Czy okres przedawnienia niezapłaconej składki OC komunikacyjnego wynosi 3 lata, tak jak w transakcjach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Ciągłość ubezpieczenia - ciągłość składek

Ciągłość ubezpieczenia - ciągłość składek

Zakład nie płaci ubezpieczenia grupowego w PZU za pracowników z powodu braku płynności finansowej (zaległość ok. 5 miesięcy). Jaka jest możliwość kontynuowania ubezpieczenia indywidualnie?

Obowiązkowe OC księgowej

Obowiązkowe OC księgowej

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość musi mieć wykupione OC?

Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

Mój zmarły niedawno brat był ubezpieczony w PZU. Byłam osobą upoważnioną do pobrania pieniędzy z polisy. Czy pieniądze te podlegają opodatkowaniu? Czy muszę to zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty z polisy rodzinnej, opłacanej przez rodziców dla dziecka. Roszczenie stało się wymagalne 1 września 1994 r. Przez trzy lata uprawniony (dziecko) wyjaśniał w PZU podstawy (...)

Ubezpieczony z ubezpieczenia osobowego

Ubezpieczony z ubezpieczenia osobowego

Jestem uposażona w polisie przez mojego narzeczonego. Czy w wypadku śmierci narzeczonego to uposażenie podlega dziedziczeniu? Narzeczony jest po rozwodzie i posiada dzieci z poprzedniego małżeństwa. (...)

Informacje o ubezpieczeniu na życie

Informacje o ubezpieczeniu na życie

Wiele w mediach mówi się o nie do końca uczciwych polisach ubezpieczeniowych. Sam posiadam ubezpieczenie na życie z opcją kapitałową (t.j. odkładana składka z lokatą w fundusze - w moim wypadku (...)

Opóźnienia w wypłacie odszkodowania z NW

Opóźnienia w wypłacie odszkodowania z NW

Ponad 8 miesięcy temu mój mąż uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi przy pracy. Do dnia dzisiejszego pozostaje w szpitalu. Jest po urazie wielonarządowym, przeszedł szereg operacji, czekają go kolejne. (...)

Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

Jaka jest dokładna definicja zdarzenia losowego? Mam sytuację, w której sprawca szkody mający wykupioną polisę OC złożył oświadczenie, że jest winny powstałej szkody, ubezpieczalnia dokonała (...)

Spadek a ubezpieczenie osobowe

Spadek a ubezpieczenie osobowe

Pozostajemy w formalnym związku małżeńskim, mamy jedno dziecko. Mąż zawarł umowę ubezpieczeniową, której beneficjentem została w 100 % jego kochanka. Czy w przypadku zgonu męża: a/ podczas (...)

Skład spadku a suma z ubezpieczenia na życie

Skład spadku a suma z ubezpieczenia na życie

Czy polisa ubezpieczeniowa na życie wchodzi w skład majątku po zmarłym?

Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu

Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu

W sierpniu 1994 r. miał miejsce wypadek drogowy. Nieletnie dziecko zostało potrącone przez samochód. Pojazd w zakresie OC komunikacyjnego był ubezpieczony w HESTI (chodzi o firmę z Poznania). Gdzie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne