Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

Pytanie:

"Zawarłem umowę ubezpieczenia OC życia prywatnego. Umowa zawiera klauzulę, że nie obejmuje szkody wynikłe z wynikłe z "wyczynowego uprawiania sportu i sportów wysokiego ryzyka". Nigdzie w warunkach ubezpieczenia "sporty wysokiego ryzyka" nie są zdefiniowane. Mam dwa pytania w związku z tym. Kto decyduje, co jest sportem wysokiego ryzyka? Czy "i" w klauzuli wyklucza wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka, czy jakiekolwiek uprawianie sportów wysokiego ryzyka?"

Odpowiedź prawnika: Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

Cytowana klauzula oznacza, że umowa nie dotyczy szkody wynikłej: zarówno z wyczynowego uprawiania (jakichkolwiek) sportów, jak również z uprawiania (wyczynowego lub niewyczynowego) sportów wysokiego ryzyka (chyba, że z innych postanowień umowy wynika co innego). Jeżeli umowa nie zawiera definicji sportów wysokiego ryzyka, czy też wyczynowego uprawiania sportów, należy sprawdzić, czy definicja takich sportów nie została zawarta w innych dokumentach dotyczących ubezpieczenia, np. w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czy też w regulaminie.

Jeżeli żaden z tych dokumentów nie zawiera stosownej definicji, w przyszłości mogą powstać wątpliwości z interpretacją opisywanej klauzuli. Jeżeli powstanie szkoda wynikłą z uprawiania sportów, istnieje niebezpieczeństwo, że ubezpieczyciel powoła się na omawianą klauzulę, wskazując, że szkoda wynikła z wyczynowego uprawiania sportów lub z uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Oczywiście w takim przypadku może Pan kwestionować stanowisko ubezpieczyciela. W razie konfliktu i odmowy wypłaty odszkodowania, ostatecznie o tym, co należy rozumieć pod tym pojęciem będzie decydował sąd.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika