Kontynuacja ubezpieczenia na życie

Pytanie:

"Zakład pracy rozwiązał ze mną umowę o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego - dokładnie 16.12.2005 r.(przebywałam 270 dni na zwolnieniu lekarskim, a następnie otrzymałam na 5 miesięcy świadczenie rehabilitacyjne - do 12.02.2006 r.). Wiem, że jest to zgodnie z ustawą, ale dręczą mnie dwa pytania. Z chwilą zwolnienia zakończyło się ubezpieczenie na życie w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Zwróciłam się do Towarzystwa z prośbą o kontynuację tego ubezpieczenia. Musiałam wypełnić stosowny kwestionariusz o stanie zdrowia. Otrzymałam odpowiedź, że ze względu na stan zdrowia, nie przyjmują mnie do grona osób ubezpieczonych w ramach Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Czy fakt, że w tym TU byłam ubezpieczona około 5 lat i chciałam tylko kontynuować ubezpieczenie nie obliguje TU do przedłużenia ubezpieczenia? Co powinnam zrobić - czy mogę zaskarżyć taką decyzję? W chwili obecnej jestem po komisji orzekającej - przyznano mi rentę do stycznia 2008 r. (jeszcze nie mam decyzji tylko orzeczenie). Czy zakład pracy powinien mi wypłacić odprawę rentową, mimo że nie jestem już pracownikiem? Jak mam o to poprosić?"

Odpowiedź prawnika: Kontynuacja ubezpieczenia na życie

Odpowiadając na drugie z zadanych pytań trzeba powiedzieć, że zgodnie z art. 91[1] kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pytanie, czy stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę. Ustawodawca wymaga, aby ustanie stosunku pracy pozostawało w związku z przejściem na rentę. Nie wystarcza więc prosty związek czasowy między ustaniem stosunku pracy a rozpoczęciem korzystania z uprawnień rentowych. Musi istnieć jeszcze określony związek rzeczowy (funkcjonalny) między tymi faktami. Ustawodawca nie precyzuje, kiedy istnieje prawnie doniosły związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę. Nie jest to przypadkowe, gdyż ogólnie istnienia lub braku takiego związku opisać się nie da. Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę jest ewidentny na przykład w wypadku, gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika z powodu długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby, a pracownik po tym fakcie uzyskuje decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą prawo do renty. By otrzymać zatem odprawę rentową należy napisać pismo do pracodawcy wzywające go do jej wypłaty.

Zgodnie natomiast z art. 829 kodeksu cywilnego zawarte przez Panią ubezpieczenie osobowe było ubezpieczeniem na życie w ramach grupowego ubezpieczenia. Po pierwsze spory ze stosunków prawnych powstałe między stronami umowy zakładowej rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby pracodawcy. W przypadku gdy ustało zatrudnienie uczestnika u pracodawcy prowadzącego program lub nastąpiła likwidacja programu, środki pozostają na rachunku uczestnika do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. W Pani przypadku możliwa jest wypłata transferowa lub zwrot. Wypłata transferowa następuje do innego zakładu ubezpieczeń jeśli ten zgodzi się przyjąć Panią do uczestnictwa. Jeśli nie będzie to możliwe nastąpi zwrot zgromadzonych środków.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika