Waloryzacja kwoty ubezpieczenia

Pytanie:

W 1992 r. rodzice zawarli w PZU Życie umowę ubezpieczenia (polisa zaopatrzenia dla dziecka) na okres 15 lat. Polisa opiewała na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów starych złotych) - składka wynosiła 30.000 zł (starych złotych). W styczniu br. upłynął okres ubezpieczenia i PZU po urealnieniu sumy ubezpieczenia zaproponowało wypłatę 1.492 zł. Uposażona uważa, że to rażąco niska kwota. W 1992 r. kwota na jaką była zawarta umowa stanowiła 170% średniego wynagrodzenia. Obecnie proponowana kwota 1.492 zł to 60% średniego wynagrodzenia. Uposażona zwracała się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę sumy ubezpieczenia w kwocie 4.000 zł, ale otrzymała odpowiedź odmowną. Czy uposażona może w tej sytuacji dochodzić korzystniejszej waloryzacji na drodze sądowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 358¹ § 3 kodeksu cywilnego w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. W tym przypadku mamy do czynienia z nadzwyczajną zmianą siły nabywczej pieniądza. Strony mogą dokonać waloryzacji umownej. PZU zaproponowało uposażonej 1.492 zł. Jeśli uposażona nie zgadza się z zaproponowaną kwotą, a druga strona PZU nie zgadza się z kwotą zaproponowaną przez uposażoną, każda ze stron może domagać się dokonania waloryzacji przez sąd. Sąd dokona waloryzacji w oparciu o wybrany przez siebie wskaźnik waloryzacyjny. Może nim być wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, bądź inny wskaźnik który sąd uzna za właściwy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: