Przeznaczeniue gruntu leśnego na cele nieleśne

Pytanie:

"Jakie budynki można postawić na gruncie leśnym w myśl ustawy o lasach?"

Odpowiedź prawnika: Przeznaczeniue gruntu leśnego na cele nieleśne

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona gruntów leśnych polega na ograniczeniu przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne. Przez przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne rozumie się ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych. Tak więc przeznaczanie gruntu na cel związany z budową budynku należy zakwalifikować jako przeznaczenie gruntu na cel nierolniczy i nieleśny. Zgodnie z powołaną ustawą, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby. Z kolei przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne innych gruntów leśnych, wymaga uzyskania zgody wojewody wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Zmiana przeznaczenia gruntów o której mowa, dokonywana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W lasach mogą być wznoszone budynki i budowle służące gospodarce leśnej, obronności lub bezpieczeństwu państwa, oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu, ochronie zdrowia oraz urządzenia służące turystyce. W pozostałym zakresie wzniesienie budynku na gruntach leśnych wymaga zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nieleśne, w formie wskazanej powyżej. Bez tego nie jest możliwe wzniesienie budynków na gruntach leśnych.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika