Przychód z wykupu odziedziczonych obligacji

Pytanie:

"Czy wykup obligacji nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?"

Odpowiedź prawnika: Przychód z wykupu odziedziczonych obligacji

W przypadku wykupu obligacji przychodem posiadacza obligacji są odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych (a zatem opodatkowaniu nie podlega kwota otrzymywana z wykupu obligacji, lecz zysk posiadacza w postaci odsetek lub dyskonta). Przychód ten zaliczany jest do przychodów z kapitałów pieniężnych (por. art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (por. art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy). Podatek ten potrącany jest przez płatnika, a więc przez emitenta obligacji.

Do 1 marca 2002 r. przepisy przewidywały zwolnienie, które miało zastosowanie do przychodów z tytułu odsetek i dyskonta z obligacji skarbowych. Obecnie obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 119 ustawy, który zwalnia od podatku odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta. Żaden natomiast przepis nie zwalnia od podatku przychodów z odsetek (dyskonta) od obligacji otrzymanych w drodze spadku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika