e-prawnik.pl Porady prawne

Przyczynianie się przez dziecko do pokrywania kosztów utrzymania rodziny

Pytanie:

Czy pełnoletnie dziecko ma obowiązek przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przyczynianie się przez dziecko do pokrywania kosztów utrzymania rodziny

30.12.2011

Art. 91 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Oczywiście wystarczające będzie też zamieszkiwanie u jednego rodzica (Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) „Najnowsze wydanie: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152). Jak podkreśla H. Ciepła „Przez koszty utrzymania rodziny, o których mowa w art. 91 § l krio, należy rozumieć koszty związane z zaspokojeniem jej bieżących potrzeb, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych poszczególnych członków rodziny, z uwzględnieniem szczególnych okoliczności, np. choroby jednego z członków rodziny”. Wykładnia literalna art. 91 § l krio, a zwłaszcza użyty w nim zwrot „dziecko, które ma dochody z własnej pracy”, prowadzi do wniosku, że zakres obowiązku przyczyniania się wyznaczają osiągane przez dziecko dochody z jego pracy, a nie możliwości zarobkowe. Gdyby wolą ustawodawcy było powiązanie omawianego zakresu obowiązku przyczyniania się do utrzymania z możliwościami zarobkowymi dziecka, to uczyniłby to w sposób wyraźny, tak jak w art. 135 krio, regulującym obowiązek alimentacyjny. Dlatego nie można podzielić odmiennych poglądów J. Ignatowicza (w: K. Pietrzykowski (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Wyd. CH Beck : Warszawa 2003 r., s. 463) i J. Gajdy (op.cit. , s. 305), przyjmujących, że zakres wymienionego obowiązku przyczyniania się zależy między innymi od wieku dziecka, jego zajęć szkolnych itp. Co prawda przepisy kodeksu rodzinnego nie przewidują sankcji za
niewypełnianie obowiązków przyczyniania się do kosztów utrzymania rodziny, ale nie ma przeszkód prawnych, aby wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie sposobu ponoszenia kosztów. Sądowy podział opłat za mieszkanie nie wpłynie na zwiększenie szans na wymeldowanie z mieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ