e-prawnik.pl Porady prawne

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej

Pytanie:

W jaki sposób dochodzi do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej

13.11.2011

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję tę zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawą o pomocy społecznej wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, która ubiega się o świadczenie. Nie ma żadnych przeszkód, aby wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony u osoby dorosłej prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe. Pomoc społeczną będzie mogła otrzymać zarówno osoba samotnie mieszkająca, jak i osoba żyjąca w rodzinie, o ile oczywiście będzie spełnione kryterium dochodowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej

xxx

20.3.2014 17:45:28

Re: Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej

mam pytanie otrzymuje zasiłęk z gopsu ale wzamian za to przechodze piekło . Czy pracownik gopsu może kilka razy w miesiącu robić wywiad środowiskowy i czy może rodzine i dzieci wypytywać o to gdzie ja czy mąż jesteśmy i co robimy jakie prawa wogule mają?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ