Rachunek dla nieposiadających kas fiskalnych

Pytanie:

Jeżeli nie muszę mieć kasy fiskalnej, to co zamiast paragonu dawać klientom? Jak ich podliczać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o dokument wydawany klientom w sytuacji, gdy nie jest wydawany paragon (a nie jest wystawiana faktura) to dokumentem tym jest rachunek. Zasady wystawiania rachunków regulują przepisy § 87 i nast. Ordynacji podatkowej oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063).

Podkreślić przy tym należy, iż wydawanie rachunków jest obowiązkowe tylko na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Wskazać również należy, iż nie ma możliwości wystawienia rachunku w przypadku podatnika uprawnionego do wystawiania faktur. Ten na żądanie klienta powinien wystawić fakturę, nie rachunek. W przypadku, gdy nie jest wystawiana ani faktura, ani rachunek ani paragon - przepisy nie przewidują wystawiania żadnego innego dokumentu.

Sprzedaż „bezrachunkową” należy ewidencjonować w prowadzonej na bieżąco ewidencji sprzedaży (por. § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 roku

  Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować (...)

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

  Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (...)

 • Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • Wkrótce obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

  Od 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek zapłaty na rachunek (...)

NA SKÓTY