e-prawnik.pl Porady prawne

Renta dla żołnierza

Pytanie:

Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Renta dla żołnierza

18.1.2006

Żołnierzowi przysługuje odszkodowanie w razie choroby, która pozostaje w związku z pełnioną przez niego służbą wojskową. Wykaz chorób, w przypadku których należy się takie odszkodowanie zawiera rozporządzenie do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. Do chorób tych zalicza się miedzy innymi psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby wojskowej (ostre lub przewlekłe urazy psychiczne -stres psychiczny - spowodowane zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby w powietrzu, na wodzie i na lądzie).

Żołnierzowi może być także przyznana renta inwalidzka. Za inwalidztwo pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się inwalidztwo, które powstało na skutek: 

  1. wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej(w rozumieniu przepisów o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową),  
  2. chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowego pobytu żołnierza,  
  3. chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,           
  4. istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

Choroby z punktu 2 i 3 także zawarte są w wykazie załączonym do rozporządzenia. W wykazie tym wskazuje się m. in. przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby wojskowej (długotrwała służba wojskowa na odpowiedzialnych stanowiskach, wymagająca długotrwałego i nadmiernego napięcia nerwowego, o nieregularnym trybie życia).

Prawo do renty inwalidzkiej powstaje po zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie może być na wniosek komendanta szpitala wojskowego, w którym żołnierz przebywa na leczeniu, przyznane żołnierzowi prawo do renty jeszcze przed zwolnieniem go ze służby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ