Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

Pytanie:

"Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. Do tej pory obowiązuje u nas regulamin pracy oraz wynagradzania. Chciałbym zlikwidować regulaminy. Jak prawidłowo wycofać regulaminy? Jak pracownicy powinni być poinformowani o tym fakcie?"

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

Kwestie obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy reguluje art. 104 § 2 Kodeksu pracy, który stanowi że regulaminu pracy nie wprowadza się jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Z tego przepisu wynika, że pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie tylko nie musi, ale również nie może wydać regulaminu pracy. Pracodawca powinien więc zrezygnować ze stosowania regulaminu pracy.

Natomiast regulamin wynagradzania reguluje art. 77[1] Kodeksu pracy, który stanowi że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek wydać regulamin wynagradzania, jednakże przepis ten dopuszcza wydanie regulaminu wynagradzania przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

Przepisy nie przewidują żadnej procedury szczególnej dla zniesienia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Procedura zniesienia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania zależała będzie od tego, czy nastąpi zmiana warunków pracy i płacy pracownika. Ponieważ regulamin pracy i płacy do czasu ich zniesienia obowiązują pracowników, a postanowienia tych regulaminów stanowią treść wiążącego strony stosunku pracy, postanowienia regulaminów pracy i płacy powinny zostać włączone do wiążących pracowników umów o pracę. Samo zniesienie tych regulaminów stanowiło będzie wypowiedzenie warunków pracy i płacy i w tym przypadku należało będzie zastosować procedurę właściwą dla wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Jeżeli jednak wraz ze zniesieniem regulaminów nastąpi zmiana umów o pracę tak, że nie ulegną zmianie warunki pracy i płacy, nie znajdą zastosowania przepisy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. Jednakże o zniesieniu obowiązywania regulaminów pracy i wynagradzania należy poinformować pracowników, a także muszą oni podpisać aneksy do umów o pracę bądź nowe umowy o pracę. Najpewniejszym sposobem poinformowania pracowników o zniesieniu obowiązywania regulaminów będzie doręczenie każdemu z nich takiej informacji na piśmie oraz poświadczenie przez pracowników o poinformowaniu ich przez pracodawcę o tym fakcie. Ponieważ pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie ma obowiązku wydania tych regulaminów, więc rezygnacja z obowiązywania w zakładzie pracy tych regulaminów nie wymaga zgody pracowników ani uzgodnienia z zakładową organizacją związkową.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika